Schoolplan

Beleid evalueren en continu verbeteren...

In ons schoolplan beschrijven we waar we als school staan en waar we binnen vier jaar naartoe willen. De beschrijving richt zich op het  onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel beleid, materieel beleid en het gebied ten aanzien van kwaliteitszorg. Het schoolplan fungeert als:
  • uitgangspunt voor de planning per schooljaar (jaarschijven),
  • verantwoordingsdocument voor de inspectie, het bestuur en de medezeggenschapsraad van de school,
  • informatiedocument voor de ouders van de school.

De evaluaties van de jaarschijven dienen als basis voor het schoolplan. Ook resultaten van inspectierapporten, ouderenquêtes en interne kwaliteitscontroles worden in het plan verwerkt.  Het schoolplan wordt, op voorstel van het leerkrachtenteam, door de medezeggenschapsraad goedgekeurd en vastgesteld door ons bestuur.

Het plan moet worden opgevat als basis voor alle innovaties, beleidsaanpassingen en afspraken. De jaarschijven van het schoolplan worden twee keer per jaar geëvalueerd. Deze evaluaties, uitgevoerd door het managementteam, worden gepresenteerd aan de medezeggenschapsraad van de school en zijn te vinden op onze website.

Meer lezen?

De pdf versie van het actuele schoolplan bieden wij u graag ter inzage aan. Dit plan wordt elke vier jaar geëvalueerd en geactualiseerd. Het huidige plan loopt tot juli 2023. Wegens de impact van Corona zal de evaluatie van dit plan eenmalig mogelijk wat later plaatsvinden.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.