Ouderportaal

OBS De Zilveren Maan maakt gebruik van het Basisonline Ouderportaal. Basisonline is een beproefd breed online-pakket van deze tijd waarmee we de communicatie met u kunnen verbeteren én een betere afstemming over het leerproces van uw zoon/dochter kunnen bereiken.

Welke rol speelt het ouderportaal?

Zowel De Zilveren Maan als ouders vullen het ouderportaal met gegevens om elkaar beter op de hoogte te houden én ook om beter te kunnen samenwerken in het belang van uw zoon/ dochter. U bepaalt zelf wat u wilt delen en met wie. 

Het ouder portaal legt de verbinding tussen de school/ leerkracht en ouders zowel schoolbreed als op groepsniveau als voor ouders/verzorgers individueel

Het ouderportaal is daarom de spil in de communicatie tussen leerkracht en ouders. Daarom is het belangrijk dat alle ouders aangesloten zijn op het ouderportaal om te voorkomen dat u de aansluiting met de klas mist en belangrijke  informatie mist. 


Basisonline werkt goed in de reguliere browsers en is ook als basisonline ouderportaal app beschikbaar voor IOS en Android. 

Focus op veiligheid en privacy 

Het ouderportaal is een veilig platform in een afgeschermde omgeving waarin alle gegevens en communicatie versleuteld worden.  Daarom is het portaal goed afgestemd op de actuele privacy wet en regelgeving. Dat blijft ook in de toekomst zo.  

 Wat kan het Ouderportaal? 

Het ouderportaal zit vol met handige tools die u meer inzicht geven én die meer tijdwinst opleveren en kosten besparen omdat processen als ziekmelden, plannen van oudergesprekken, communicatie over thema’s in de klas plus schoolinformatie veel meer zijn gestroomlijnd en altijd online toegankelijk zijn.   

Vol praktische modules 

Met modules als Nieuws & Mededelingen, Intekenen, Boekenkast, Schoolkalender, Groepen, Absenties & Verlof, Gesprekkenplanner, Fotoalbums, Taken, Overblijven en een Berichtensysteem heeft het ouderportaal alle opties in huis om uit te groeien tot een zeer succesvol platform.  We starten natuurlijk niet met alles tegelijk en houden het overzichtelijk. De Zilveren Maan geeft aan welke modules we gebruiken. 

We groeien in kleine stapjes  

De Zilveren Maan vult het portaal met schoolinformatie, zoals vakanties, het aanmaken van groepen, leerlingen en leerkrachten. Inmiddels zijn de modules Absentie & Verlof, Oudergesprekken, berichten, nieuwsbrieven en fotoalbums in gebruik.

Wij vragen van u een persoonlijk account te maken, in te loggen en uw kind aan uw account te koppelen. Zo weten we 100% zeker dat communicatie, bedoeld voor u en uw kind, ook u bereikt. Dit hoeft u maar één keer te doen. U krijgt daarvoor uitgebreide instructie op het moment dat uw zoon/ dochter voor het eerst op school komt. 

Hulp nodig?

Als u er even niet uitkomt kunt gebruik maken van de support pagina van het ouderportaal, deze is speciaal ingericht voor hulp voor ouders. 

Bent u uw wachtwoord en of usernaam vergeten? Op deze pagina vindt u hoe u dit probleem snel kunt oplossen.

 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.