Bibliotheek

Een goed gevulde bibliotheek met een keuze uit een actuele en gevarieerde collectie is een voorwaarde om het leesonderwijs binnen onze school te stimuleren

Om onze bibliotheek zo gevuld mogelijk te houden zijn we een samenwerking aangegaan met bibliotheek Rijn en Venen. Aan de hand van landelijk vastgestelde criteria wordt onze bibliotheek ingericht; uitgangspunt is dat er per leerling minimaal zeven titels beschikbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk om boeken te reserveren via een leerlingenportal bij de openbare bibliotheek.

Dagelijks is de bibliotheek van 8.30 uur tot 9.00 uur bemand door een ouder, zodat de kinderen vaak in de gelegenheid zijn om één of meerdere boeken uit te kiezen. De bibliotheek wordt verzorgd door een werkgroep waarvan leerkrachten en ouders deel uit maken. Bij het uitlenen van de boeken wordt gebruik gemaakt van SchoolWise, een geautomatiseerd uitleenprogramma. De ouderraad van de school onderkent het belang van lezen en besteedt daarom jaarlijks een behoorlijk bedrag aan de aanschaf van nieuwe boeken. 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.