Voortgezet Onderwijs

Schoolkeuzeprocedure

Aan het eind van de basisschoolperiode wordt in groep acht een keuze gemaakt voor een school voor voortgezet onderwijs die past bij het kind.

Voorlopig uitstroomprofiel

Al in groep zes en zeven wordt een ‘voorlopig uitstroomprofiel’ verstrekt. Dit uitstroomprofiel betreft nog geen advies, maar een voorlopige niveau-indicatie op basis van het  functioneren van het kind op dat moment.

Informatieve ouderavond

Aan het begin van groep acht is er een informatieve ouderavond over de procedure met betrekking tot het voortgezet onderwijs. In oktober ontvangen de ouders tijdens een persoonlijk gesprek een voorlopig advies, gebaseerd op de resultaten van het Cito Leerling en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) in groep zes en zeven, en leerling-kenmerken als interesses en voorkeuren, motivatie, doorzettingsvermogen, aanpakgedrag, huiswerkattitude en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Scholenmarkt

In november kunnen ouders een bezoek brengen aan de Scholenmarkt. Op deze voorlichtingsavond, die plaatsvindt in ons schoolgebouw, presenteren de verschillende scholen in de regio zich aan de ouders.

Open dagen en meer

In de maanden die volgen, organiseren alle scholen voor voortgezet onderwijs open dagen, mini-lessen en workshops voor kinderen en/of hun ouders.

VO-gids

Een middelbare school kiezen blijkt in de praktijk niet altijd zo eenvoudig, maar de VO Gids helpt jou en je ouders bij het kiezen van de juiste middelbare school. Hiervoor krijg je op de basisschool de VO Gids van de leerkracht van groep 8.

Definitief schooladvies

Na de toetsperiode in januari volgt in februari een gesprek, in aanwezigheid van het kind, waarin een definitief schooladvies wordt gegeven. Het definitief advies is gebaseerd op de resultaten van het Cito LOVS in groep zes, zeven en acht en de hierboven genoemde leerling-kenmerken. Bij het bepalen van het definitief advies maken wij gebruik van de zogenoemde Plaatsingswijzer, een instrument dat in onze regio wordt gehanteerd ter ondersteuning van de besluitvorming.

Voor 1 maart moeten ouders hun kind hebben ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs. Bij de plaatsing is het advies van de basisschool leidend.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.