Schoolreizen

Aan het begin van ieder schooljaar gaan de groepen één tot en met zeven op schoolreis. Groep acht heeft in deze periode een schoolkamp. Voor het schoolreisje wordt een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders gevraagd waarvan de hoogte afhangt van het reisdoel. De school streeft ernaar om afwisseling aan te brengen in het aanbod van schoolreisjes. Voor de planning van het schoolreisje is een werkgroep verantwoordelijk die bestaat uit leerkrachten en een vertegenwoordiging uit de ouderraad. Deze werkgroep stelt vroegtijdig de bestemmingen vast en de daaraan gekoppelde vrijwillige bijdrage van de ouders.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.