Groep 3 t/m 8

Kerndoelen en referentieniveaus

De overheid heeft voor alle vakgebieden kerndoelen en referentieniveaus opgesteld. Kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.
De kerndoelen zijn zo opgesteld, dat scholen ruimte krijgen voor eigen inbreng in het lesrooster. Referentieniveaus zijn er voor taal en rekenen. Het zijn systematische beschrijvingen van wat leerlingen in opeenvolgende fasen van het onderwijs aan basisvaardigheden  moeten beheersen.

In onderstaande tabellen kunt u zien hoeveel tijd de groepen drie tot en met acht besteden aan de verschillende vakgebieden. Het is een indeling die is gebaseerd op twee uitgangspunten: onze school wil veel tijd besteden aan de basisvakken lezen, taal en rekenen. Daarnaast vinden we een goede afwisseling van activiteiten van groot belang. Alle groepen hebben 24 uur en 30 minuten per week les. Op jaarbasis betekent dit 940 uur les.

Per week worden de uren verdeeld zoals aangegeven in onderstaande lessentabel.
 
lessentabel groep 3 en 4
uren
 
Lessentabel groep 5 - 8
uren
Taal/lezen/schrijven 11:15   Taal 7:15
Rekenen en Wiskunde 5   Lezen 3
Wereldoriëntatie 2   Schrijven 0:30
Sociale en emotionele 
ontwikkeling
1   Rekenen en Wiskunde 5
Beeldende vorming 2   Aardrijkskunde 1
Muzikale vorming 0:45   Geschiedenis 0:45
Drama en cultuur 0:30   Verkeer 0:45
Bewegingsonderwijs 1:30   Natuuronderwijs 1
Engels 0:30   Sociale en emotionele 
ontwikkeling
1:30
      Muzikale vorming 0:45
      Drama en cultuur 0:30
      Bewegingsonderwijs 1:30
      Engels 1

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.