Wat leren de kinderen?

Op De Zilveren Maan proberen we een evenwicht te vinden tussen het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden en leerstrategieën. Een belangrijke voorwaarde voor een goede voortgang van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden is, in onze visie, een probleemloze sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ondersteuning van de sociale en emotionele ontwikkeling is daarom een wezenlijk onderdeel van ons programma. Deze ondersteuning komt niet alleen tot uiting in het handelen van onze leerkrachten. Wekelijks wordt er met behulp van het programma Leefstijl structureel aandacht besteed aan het aanleren van sociale vaardigheden en het omgaan met gevoelens.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.