Medezeggenschapsraad

Aan De Zilveren Maan is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de kinderen en hun ouders en het personeel van de school
De MR komt regelmatig in vergadering bijeen om allerlei zaken te bespreken die de school direct aangaan, zoals het onderwijskundig beleid, personeels- en formatiebeleid, materiële zaken, ARBO-beleid, financiën en management. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd via de termijnkalender (zie ook het ouderportaal). De verslagen zijn te vinden op het ouderportaal via de volgende link. 
 
De MR staat altijd open voor vragen van u als ouder. Met suggesties, initiatieven, vragen of zorgen mag u ons op het schoolplein aanspreken of kunt u contact opnemen via mr.zilverenmaan@morgenwijzer.nl
 
De oudergeleding van de MR bestaat uit:
  • Idris Mattijssen
  • Louis Chatlein
  • Sacha Göddeke
 De docentengeleding van de MR bestaat uit:
  • Elise van Leeuwen
  • Marc Serrarens
  • Inge Verkleij  

Jaar    

Jaarverslag          

Notulen 

2019-2020 Jaarverslag 2019-2020   
2020      Notulen 15-9-20 overleg
2020   Notulen 18-5-20 overleg 
2021   28 januari 2021 overleg
2021   30 maart 2021   overleg volgen tzt.
2021   16 juni 2020  overleg volgen tzt.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.