Medezeggenschapsraad

Aan De Zilveren Maan is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de kinderen en hun ouders en het personeel van de school
Het aantal leden van de MR wordt bepaald door het leerlingenaantal. De MR komt regelmatig in vergadering bijeen om allerlei zaken te bespreken die de school direct aangaan, zoals het onderwijskundig beleid, personeels- en formatiebeleid, materiële zaken, ARBO-beleid, financiën en management.
De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd via de jaarplanner. De verslagen zijn te vinden op de website. (zie hieronder)
 
De MR staat altijd open voor vragen van u als ouder. Met suggesties, initiatieven, vragen of zorgen mag u ons op het schoolplein aanspreken of kunt u contact opnemen via mr.zilverenmaan@morgenwijzer.nl
 
De oudergeleding van de MR bestaat uit:
  • Idris Mattijssen
  • Marlies Verschoor
  • Leonie Buskermolen
 De docentengeleding van de MR bestaat uit:
  • Madelon Droogh
  • Marc Serrarens
  • Inge Verkleij  

Jaar    

Jaarverslag          

Notulen 

2022-2023 Jaarverslag 2022-2023  
2023   14 september 2023
2023   8 november 2023
2024   16 januari 2024
2024   14 maart 2024
2024   29 mei 2024
2023-2024 Jaarverslag 2023-2024  

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.