Ouderbetrokkenheid

"Onze school stelt zich ten doel om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de schoolontwikkeling van hun kinderen. Wij willen dat ouders zich medeverantwoordelijk voelen voor deze ontwikkeling. Ouderbetrokkenheid levert namelijk een grote bijdrage aan het leersucces van kinderen."

Wat is ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid betekent voor ons het volgende: 

  • Op school is aan alles te merken dat ouders welkom zijn.
  • Gesprekken tussen leerkrachten en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
  • Zowel leerkrachten als ouders voelen zich verantwoordelijk en zijn aanspreekbaar op hun verantwoordelijkheid.
  • De onderwijs- en begeleidingsroute dient als leidraad bij gesprekken met ouders.
  • In contacten met ouders verwoorden leerkrachten eventuele zorgen over leerlingen op een eerlijke en heldere manier en benoemen ook positieve aspecten.
  • Ouders en leerkrachten zijn duidelijk over hun bedoelingen.
  • Gemaakte afspraken worden geëvalueerd.

Tweerichtingsverkeer

Ouderbetrokkenheid betekent ‘verkeer vanuit twee richtingen’. Deskundigheid van leerkrachten en ouders is van belang voor een goede begeleiding van onze leerlingen. Leerkrachten houden ouders op de hoogte; evenzo stellen zij het op prijs wanneer ouders hen op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen die thuis plaatsvinden.

De groepsleerkracht is (bijna) altijd de eerste aanspreekpersoon voor de ouders. Het is wel wenselijk om van tevoren een afspraak te maken. De leerkracht is goed te bereiken via het ouderportaal voor vragen en mededelingen. De groepsleerkrachten kunnen bij bepaalde vragen en/of problemen de hulp inschakelen van andere medewerkers van de school:

  • de intern begeleider (bij onderwijskundige zaken),
  • de bouwcoördinator (bij organisatorische of algemene zaken).
  • De directeur van de school.

Via het overleg van het managementteam en het ondersteuningsteam wordt de directeur ingelicht over relevante zaken.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.