Ouderraad

De Zilveren Maan heeft een actieve ouderraad (OR) die bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdrage en het organiseren allerlei activiteiten en feesten op school.

Opzet ouderraad

Het dagelijks bestuur van de OR wordt gevormd door de voorzitter (Joene van Joolingen) , de penningmeester (Adriënne de Jong) en de secretaris (Chantal Zijlstra). 

De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij de vergaderingen is ook altijd een teamlid aanwezig voor de afstemming met de leerkrachten

Activiteiten

De OR wil een positieve bijdrage leveren aan tal van activiteiten binnen de school, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt en de ondersteunende activiteiten van de klassenouder voor een afzonderlijke groep. Daarnaast draagt de OR zorg voor de schoolbibliotheek en de controle op hoofdluis. Voor iedere geïnitieerde activiteit vormt de OR een commissie die bestaat uit zowel OR-leden (ouders) als teamleden (leerkrachten). Deze samenwerking vormt de basis voor de mooie activiteiten die we voor en met de kinderen uitvoeren.

De ouderraad vergadert tenminste eenmaal per maand. Bij deze vergadering is ook een teamlid aanwezig. 
Wanneer u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met één van de leden van het dagelijks bestuur.

Klassenouders

De klassenouders bieden ook ondersteunende activiteiten voor de afzonderlijke groep en/of xommissie(s). Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerkracht naar de ouders toe voor het inschakelen van hulpouders. 

Ouderhulp is belangrijk voor de kinderen, omdat zij op die manier ook de betrokkenheid van hun ouders bij de school kunnen ervaren. Deze ondersteuning hoeft niet structureel te zijn. Hulp van alle ouders is bij onze activiteiten welkom en wordt gewaardeerd. De inzet en medewerking van de ouders op De Zilveren Maan is groot. Daar zijn wij heel erg blij mee en trots op!

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Het geld van de ouderraad wordt gebruikt voor 
de organisatie van feesten en activiteiten. De medezeggenschapsraad keurt jaarlijks de begroting van de 
besteding van deze gelden goed. Over de betaling van de ouderbijdrage krijgt u in de loop van het schooljaar bericht van de penningmeester van de ouderraad.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten, maar wel tot de afname van de financiële ruimte om activiteiten te kunnen betalen.  Als geen enkele ouder een vrijwillige bijdrage overmaakt, is het financieel ook niet mogelijk activiteiten te organiseren. 
De ouderraad (en het team Zilveren Maan) is daarom heel blij met elke ouder die de vrijwillige bijdrage overmaakt. Dit resulteert namelijk in meer ruimte voor leuke activiteiten buiten het reguliere programma om.

Contact met de Ouder Raad?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt de Ouder Raad bereiken onder haar eigen mail adres:
or-zilverenmaan@morgenwijzer.nl
 

 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.