Ouderraad

De Zilveren Maan heeft een actieve ouderraad (OR) bestaande uit een dagelijks bestuur en een aantal leden. De OR wil een positieve bijdrage leveren aan tal van activiteiten binnen de school, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt en de ondersteunende activiteiten van de klassenouder voor een afzonderlijke groep. Daarnaast draagt de OR zorg voor de schoolbibliotheek en de controle op hoofdluis. De ouderraad vergadert tenminste eenmaal per maand. Bij deze vergadering is ook een teamlid aanwezig. Wanneer u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met één van de leden van het dagelijks bestuur. Hun namen staan op onze website.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.