Ouderraad

De Zilveren Maan heeft een actieve ouderraad (OR) die bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdrage en het organiseren allerlei activiteiten en feesten op school.

Opzet ouderraad

Het dagelijks bestuur van de OR wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Daarnaast zit er vanuit iedere groep minimaal één ouder in de OR. Deze ouders zijn tegelijkertijd de klassenouder van de groep waar hun kind in zit.

De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij de vergaderingen is ook altijd een teamlid aanwezig voor de afstemming met de leerkrachten

Activiteiten

De OR levert een positieve bijdrage aan tal van activiteiten binnen en buiten de school, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasontbijt en het schoolreisje. Daarnaast zorgt de OR voor de schoolbibliotheek en de controle op hoofdluis. Voor iedere geïnitieerde activiteit vormt de OR een commissie die bestaat uit zowel OR-leden (ouders) als teamleden (leerkrachten). Deze samenwerking vormt de basis voor de mooie activiteiten die we voor en met de kinderen uitvoeren.

Klassenouders

De klassenouders bieden ook ondersteunende activiteiten voor de afzonderlijke groep. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerkracht naar de ouders toe voor het inschakelen van hulpouders. 

Ouderhulp is belangrijk voor de kinderen, omdat zij op die manier ook de betrokkenheid van hun ouders bij de school kunnen ervaren. Deze ondersteuning hoeft niet structureel te zijn. Hulp van alle ouders is bij onze activiteiten welkom en wordt gewaardeerd. De inzet en medewerking van de ouders op De Zilveren Maan is groot. Daar zijn wij heel erg blij mee en trots op!

Contact met de Ouder Raad?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt de Ouder Raad bereiken onder haar eigen mail adres: or.zilverenmaan@morgenwijzer.nl
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.