Disclaimer

De Zilveren Maan besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op haar website. Ondanks de zorg en aandacht die eraan besteedt wordt, kan de school niet instaan voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden gepubliceerd op haar website.
Aan de gepubliceerde informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt. OBS de Zilveren Maan aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband heeft met het gebruik van de site en/of de (on)bereikbaarheid van de site.

Meningen geuit in artikelen op onze blog, doorgeschoten (nieuws) berichten van ons Ouderportaal, zijn die van de auteur(s) en niet die van de webmaster, de internetprovider of OBS de Zilveren Maan. Op de website van OBS de Zilveren Maan wordt regelmatig verwezen naar andere websites. OBS de Zilveren Maan is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met je (persoons-) gegevens. Lees hiervoor het privacy policy, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.

De informatie op de website vanOBS de Zilveren Maan wordt regelmatig aangevuld en/of veranderd. OBS de Zilveren Maan behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.