Aanmelden

Aanmelden 3-jarige                

Aanmelden zij-instroom

Hoe gaat dat en wanneer is het een goed moment?

Als u uw kind bij ons wilt aanmelden, nodigen wij u uit het aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij de schoolleiding, of via de website invullen. Wij adviseren aan te melden tussen het moment dat uw kind drie jaar wordt en ongeveer drie maanden voor de vierde verjaardag.

aanmeldformulier OBS De Zilveren Maan

Aangemeld en dan?

Na de aanmelding krijgt u  een bevestiging en daarna een uitnodiging voor een intakegesprek. Op een intakeformulier geven ouders aan of hun kind speciale ondersteuning, aandacht of hulp nodig heeft. De directeur en de intern begeleider van de school bekijken samen met de ouders of De Zilveren Maan geschikt is voor uw kind. Dat is bijna altijd het geval. Wanneer echter dat niet het geval is, gaat de directeur samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek.

Inschrijving en wendagen

Na het intakegesprek vindt de inschrijving plaats en worden er met de leerkracht van de onderbouw afspraken gemaakt over de zogenoemde 'wendagen'.
Kinderen mogen, voordat zij vier jaar worden, vijf dagdelen wennen in een nieuwe groep.

Huisbezoek

Nadat een kind ongeveer vier weken op school is, komt de groepsleerkracht op huisbezoek voor een nadere kennismaking.

Verhuizing?

Bent u verhuisd en op zoek naar een nieuwe basisschool voor uw kind? Neem dan contact met ons op.
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info.zilverenmaan@morgenwijzer.nl of te bellen naar: 0172-520065
Wij bieden u een rondleiding aan en een gesprek met een medewerker. Wanneer u interesse heeft in onze school, maakt de directeur een afspraak met u. In dit gesprek bespreken wij of OBS De Zilveren Maan de juiste school is en schrijven wij uw kind in.


Groep 4 en groep 8 vol

In de leerjaren groep 4 en groep 8 hebben wij dit schooljaar (2023-2024) helaas geen ruimte meer om nieuwe kinderen te plaatsen. 

 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.