Schooltijden

Rooster

Alle basisschoolkinderen moeten in acht jaar tijd 7.520 uur naar school. Scholen hebben enige vrijheid in de wijze waarop deze uren worden opgebouwd. Onze school heeft gekozen voor acht gelijke jaren van 940 uur. Dit betekent dat alle kinderen van groep één tot en met acht dezelfde schooltijden hebben. Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kinderen, ongeacht in welke groep zij zitten, tegelijk kunnen ophalen bij school.  De kinderen krijgen 's ochtends een kleine pauze van een kwartier en tijdens de middagpauze drie kwartier de tijd om rustig te eten, spelen en ontspannen. 

We verwachten van ouders dat ze een lunch meegeven.

 

Continu-Rooster

Maandag 08.30 uur-14.30 uur 
Dinsdag 08.30 uur-14.30 uur 
Woensdag 08.30 uur-12.15 uur 
Donderdag 08.30 uur-14.30 uur 
Vrijdag 08.30 uur-14.30 uur 

De deuren van onze school gaan 's morgens open om 08.20 uur. Vanaf dat moment staan er twee medewerkers van de school bij het toegangshek om de kinderen te ontvangen. Om 14.30 uur wachten ouders op het plein op hun kind(eren). De jongste groepen worden door hun leerkracht naar buiten begeleid. Leerkrachten van de onderbouw gaan pas naar binnen als alle kinderen door hun ouders zijn opgehaald.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.