Schooltijden

Rooster

Alle basisschoolkinderen moeten in acht jaar tijd 7.520 uur naar school. Scholen hebben enige vrijheid in de wijze waarop deze uren worden opgebouwd. Onze school heeft gekozen voor acht gelijke jaren van 940 uur. Dit betekent dat alle kinderen van groep één tot en met acht dezelfde schooltijden hebben. Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kinderen, ongeacht in welke groep zij zitten, tegelijk kunnen ophalen bij school. Daarnaast hanteren wij middagpauzes van een uur en een kwartier. Zo krijgen kinderen de tijd om rustig te eten.

Rooster

Ochtend   

Middag

Maandag 08.30 uur-11.45 uur  13.00 uur-15.00 uur
Dinsdag 08.30 uur-11.45 uur  13.00 uur-15.00 uur
Woensdag 08.30 uur-12.15 uur   
Donderdag 08.30 uur-11.45 uur  13.00 uur-15.00 uur
Vrijdag 08.30 uur-11.45 uur  13.00 uur-15.00 uur

De deuren van onze school gaan 's morgens open om 08.20 uur. 's Middags kunnen de kinderen vanaf 12.50 uur naar binnen.  

Continurooster tijdens Corona

Tijdens de Corona perikelen hanteren we een continurooster. De leerlingen blijven tussen de middag op school en blijven tot 14:30 uur op school. We vragen van u uw kind een lunchpakket mee te geven. Om het continurooster mogelijk te maken zet De Zilveren Maan extra overblijfkrachten in. Deze worden ingehuurd bij Polderpret. Om dit financieel mogelijk te maken vragen wij u om een vrijwillige bijdrage waarmee we deze extra TSO kosten willen zien te dekken.

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen van het continurooster via ons ouderportaal.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.