Ouderavond

Kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht

Aan het begin van elk leerjaar nodigt de leerkracht de ouders uit voor een individueel gesprek over hun kind. Tijdens dit gesprek is vooral de ouder aan het woord. De bedoeling is om het kind zo goed mogelijk te leren kennen.  

Voortgangsgesprekken

Het eerste gesprek vindt in november plaats, dit voortgangsgesprek is facultatief. In februari worden alle ouders uitgenodigd om de vorderingen van hun kind met de groepsleerkracht(en) te bespreken. Voorafgaand aan dit gesprek krijgen de leerlingen van de groepen drie tot en met acht hun rapport mee naar huis. Na het tweede rapport in juni/juli bestaat, voor ouders die dat op prijs stellen, de mogelijkheid een afrondend gesprek te voeren met de groepsleerkracht. Zo'n gesprek kan ook op initiatief van de leerkracht plaatsvinden.
De ouders van de kinderen van de onderbouw (kleuters) worden om de vier maanden uitgenodigd voor een 
oudergesprek. Deze momenten zijn afhankelijk van het moment dat de kinderen instromen.

Thema-avonden

Ieder schooljaar wordt er in het kader van de methode Kwink een informatieve avond georganiseerd. 
Tijdens deze avond staat een thema centraal met betrekking tot de sociale en emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Ouders hebben tijdens deze bijeenkomst een grote inbreng. De bedoeling is dat zij met elkaar in 
gesprek komen over het thema van de avond en naar huis gaan met een aantal bruikbare tips. Naast bovengenoemde thema-avonden worden incidenteel ouderavonden georganiseerd over zaken die voor de school belangrijk zijn. Hierbij valt te denken aan een onderwerp als onderwijskundige vernieuwingen.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.