Klachtenregeling

Alle basisscholen in Nederland moeten een klachtenregeling hebben. In deze klachtenregeling staat beschreven waar ouders terecht kunnen met hun klacht. In eerste instantie dienen ouders een klacht in bij de direct betrokkenen; de leerkrachten of de directeur van de school.

Klachtenmatrix

 

Hygiëne

Leerinhoud zorg

Leerinhoud
kwaliteit

Organisatie 

Machtsmisbruik op school (pesten,

Sexuele intimidatie, discriminatie)

 

school
niveau
:

directie

leerkracht

leerkracht

 

directeur

contactpersonen


 

 

intern begeleider

directeur

                 

meldplicht bij bestuur

 

 

directeur

       

 

        

extern 
niveau:

G.G.D.

bestuur

bestuur

bestuur

vertrouwensinspecteur

 

    

geschillen commissie

geschillen
commissie

geschillen commissie

 

Geschillencommissie

Meestal wordt de zaak dan goed afgehandeld. Soms komen ouders en school er samen niet uit en dan kan gezocht worden naar bemiddeling door een externe partij zoals bijvoorbeeld de onderwijsgeschillencommissie.

Contactpersonen machtsmisbruik op school:

  • Elise van Leeuwen 
  • William Bastiaan
  • Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
U kunt de vertrouwenspersonen bereiken via ons algemene nummer: 0172-520065

Website geschillencommissie:
www.onderwijsgeschillen.nl/klachten

Samen streven we naar een goede oplossing.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.