Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en medewerkers van de school. Vaak
worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat
iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling
vastgesteld binnen Morgenwijzer.

Iemand die een klacht heeft kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de medewerker zelf, leidt dit niet tot een oplossing dan kan de klacht neergelegd worden bij de schoolleiding. Als er geen oplossing gevonden wordt op schoolniveau dan kan de klacht ingediend worden bij het college van bestuur van Morgenwijzer. Hiervoor dient u een klachtenformulier in te vullen, welke u kunt opvragen via het secretariaat van Morgenwijzer. 

Klachtenmatrix:  In eerste instantie dienen ouders een klacht in bij de direct betrokkenen; de leerkrachten of de directeur van de school.

 

Hygiëne

Zorg ondersteuning *

Lesstof i.h.a.

Organisatie 

Machtsmisbruik op school (pesten,

Sexuele intimidatie, discriminatie)

 

school
niveau
:

directie

leerkracht

leerkracht

 

directeur

contactpersonen


 

 

intern begeleider

directeur

                 

meldplicht bij bestuur

 

 

directeur

       

 

        

extern 
niveau:

G.G.D.

bestuur

bestuur

bestuur

vertrouwensinspecteur

 

    

geschillen commissie

geschillen
commissie

geschillen commissie

 

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: "de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)". Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot een van de volgende routes: 

Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur) 

Als de LKC denkt dat een klacht snel op school(bestuurs)niveau kan worden opgelost, wordt - na overleg 
met de klager en het schoolbestuur - de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Als de betrokkenen 
dat al hebben geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor 
mediation of de formele klachtprocedure.

Mediation 

Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan wordt in het telefoongesprek met de secretaris-mediator de mogelijkheden van mediation en de formele procedure erkend. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder begeleiding van een externe zelf tot een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden. Zie voor meer informatie: mediation bij de LKC.

Formele procedure 

Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. 

Contactgegevens

GGD, externe vertrouwenspersoon voor ouders, leerlingen en interne contactpersonen

GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg 
Telefoon:088 - 308 33 42 
E-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
Website: www.ggdhm.nl

Landelijke klachtencommissie onderwijs (LKC)
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon:030 - 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Contactpersonen machtsmisbruik op school:

U kunt de vertrouwenspersonen van de Zilveren Maan bereiken via ons algemene nummer: 0172-520065


Samen streven we naar een goede oplossing.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.