Sociale vaardigheidstraining

De sociale ontwikkeling van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. We besteden daar veel tijd en aandacht aan.

Kwink methode

Vaardigheden als zelfvertrouwen, het kunnen nemen van doordachte beslissingen, het luisteren naar elkaar of je gevoelens kunnen uiten en leren van fouten zijn onmisbaar. Wij hebben het vakgebied sociale en emotionele ontwikkeling in ons lesrooster opgenomen en gebruiken daarvoor in alle groepen de methode Kwink. 

Deze methode voor sociaal-emotioneel leren behandeld ook belangrijke zaken als goed burgerschap en mediawijsheid. 
Voor groep één tot en met acht biedt Kwink een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Kwink is praktisch, leuk en altijd actueel. De methode richt zich op preventie, van bijvoorbeeld pesten op school, en op de kracht van een veilige groep.

Omdat opvoeden altijd gebeurt in een wisselwerking tussen ouders en school, betrekken wij ook u als ouders/ verzorgers, zoveel mogelijk bij de lessen. De leerkrachten hebben een speciale training gevolgd om goed met de methode te kunnen werken. 

Naast het werken met Kwink, doet De ZIlveren Maan ook mee aan het programma De Gezonde School. Onder deze vlag besteden wij structureel aandacht aan thema's als voeding, sport, bewegen, roken, alcohol, hygiëne, relaties en seksualiteit, maar ook aan fysieke veiligheid en milieu. 
In samenwerking met GGD Hollands Midden bekijken we regelmatig welke van de bovengenoemde activiteiten aandacht nodig hebben. 
Leerlingen en ouders vragen we regelmatig deel te nemen aan een onderzoek naar de leefstijl van de kinderen. 
Achterliggende gedachte is dat wij graag herkend en erkend worden als Gezonde School.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.