Ziekte en Verlof

Afwezigheid wegens ziekte of verlof buiten de reguliere vakanties om vraagt u aan in het Ouderportaal. Dat gaat heel eenvoudig.
De leerkracht beoordeelt de ziekteverzuim aanvragen en de directie de bijzondere verlofaanvragen.

Ziekmeldingen

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u. De school uiterlijk 8:20 uur, op de dag zelf, op de hoogte te stellen middels de Absentie & Verlof optie optie in het ouderportaal. (zie afbeelding links van de Ouderportaal telefoon app)

Ook het  bezoek aan de huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts geeft u met een absentiemelding aan in het ouderportaal. De betreffende leerkracht is dan gelijk geïnformeerd.
We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien de afspraak in schooltijd valt, dan verwachten dat u uw kind op school komt ophalen. Wij sturen geen kinderen alleen naar huis.

Mocht uw kind tijdens de schooluren ziek worden, dan doen wij er alles aan u zo snel mogelijk te bereiken. 

Graag maken wij u erop attent dat het heel belangrijk is dat u uw telefoonnummer en een noodnummer en andere contact gegevens goed bijhoud in het ouderportaal. 

Verlof aanvragen

In slechts enkele andere gevallen kan er van de verplichting tot schoolbezoek worden afgeweken. De directeur of leerplichtambtenaar beslist in alle gevallen over de aanvragen voor extra verlof. Voor de redenen om verlof aan te vragen verwijzen wij naar het onderwerp ‘Leerplicht’.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.