Centrum Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ouders kosteloos terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien

Er werken verschillende professionals zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers, maatschappelijk werkers en pedagogen bij het CGJ. Ouders die vragen hebben voor het CJG krijgen een vast aanspreekpunt. Dat werkt prettig want u hoeft als ouders hoeven dan niet meer op zoek bij welke organisatie u moeten aankloppen.

Alle zogenoemde ketenpartners zoals GGD Hollands Midden, Cardea, Kwadraad en Rivierduinen zijn vertegenwoordigd binnen het CJG.

Het CJG vindt u dichtbij in Nieuwkoop op het onderstaande adres.

Vijverhof 6
2421 VX  Nieuwkoop
Telefoon: 088-2542384

Voor meer informatie of een het maken van een afspraak kunt u terecht op de CJG Website

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.