Kinderdagverblijf Polderpret

Kinderdagverblijf Polderpret verzorgt voor het scholencluster Buytewech de BuitenSchoolse Opvang ofwel BSO

Waarom BuitenSchoolse Opvang

 De BSO is er om voor te zorgen dat alle kinderen opgevangen worden in een knusse sfeer, waarbij de nadruk ligt op gezelligheid, respecteren van de eigenheid van individuen, eigen initiatieven, spelenderwijs leren en zelfstandigheid van kinderen.

Voor wie en wanneer

Kinderen die naar de basisschool gaan kunnen gebruik maken van de BSO. De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van groep één tot en met acht van het basisonderwijs. Zij kunnen na schooltijd en in vakanties bij ons terecht.
De BSO is geopend van 14.30 uur tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag is de BSO geopend vanaf 12.15 uur.

Kinderdagverblijf Polderpret verzorgt ook voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur. In de vakantie is de BSO geopend van 8.00 uur tot 18.30 uur (7.30 uur is mogelijk op aanvraag). 

Opvang tijdens studiedagen?

Opvang tijdens studiedagen is ook mogelijk. Neem contact met ons op en wij informeren u graag over onze mogelijkheden.

Werkwijze

De dagelijkse leiding is in handen van gediplomeerde pedagogisch medewerker. Zij zijn breed opgeleid, waardoor zij een zo ruim mogelijk aanbod van activiteiten kunnen organiseren. Er wordt met drie leeftijdsgroepen gewerkt. Hierdoor kunnen de ruimtes en activiteiten aangepast worden aan een bepaalde leeftijdsgroep. Bij de jongere kinderen richten het team zich meer op spel en wordt de ruimte in hoeken ingedeeld. Bij de oudere kinderen ligt de focus meer op zelfstandigheid van het kind. De interesses worden specifieker en maken dat het kind voor een langere periode gericht met iets bezig wil zijn. De kinderen zijn goed in staat aan te geven hoe zij de tijd in de BSO willen invullen.

Het aanbod van activiteiten wordt daarom voor een groot deel door de kinderen zelf bepaald. Ook kunnen de kinderen gebruik maken van de Sport-BSO of Ontdek en doe-BSO. 

Meer informatie of Aanmelden?

Meer informatie vind u op de website van Polderpret. Ook in onze flyer vindt u meer informatie.
Wanneer u wilt dat uw kind op 4-jarige leeftijd naar de BSO van Polderpret gaat, is het verstandig uw kind hiervoor op tijd aan te melden. Wij adviseren u om dit minimaal één jaar voordat uw kind vier jaar wordt te doen. Inschrijven kan via onze website. Voor meer informatie kunt u bellen naar Hanriëtte Brouwer; telefoonnummer 0172 52 36 18, of mailen naar info@kdvpolderpret.nl en kijken op www.kdvpolderpret.nl.

Buitenschoolse opvang.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.