Interne begeleiding en expertteam

Sterke samenwerking tussen de groepsleerkracht, collega leerkrachten en Intern Begeleiders.

Hoewel de groepsleerkracht de eerstverantwoordelijke is voor de ondersteuning in zijn of haar groep, zijn er ook specialisten in het team (soms deels ook leerkrachten) die namens het hele team de ondersteuningsstructuur bewaken. Dit zijn de intern begeleiders.

Rol Intern Begeleider

Bij vragen van leerkrachten met betrekking tot extra begeleiding van leerlingen is de Intern Begeleider het aanspreekpunt binnen de school. Er is een Intern Begeleider voor de groepen één tot en met vier én een IB'er voor de groepen vijf tot en met acht. Samen met de directeur vormen zij het ondersteuningsteam.

De belangrijkste taken van de  intern begeleiders zijn:

  • twee keer per jaar een groepsbespreking houden met de leerkrachten,
  • het organiseren van leerlingenbesprekingen,
  • het organiseren van gesprekken met ouders en externe organisaties,
  • ondersteuning bieden bij het opstellen van groepsoverzichten en groepsplannen,
  • het analyseren van toets- en observatiegegevens,
  • het beheren van de leerlingendossiers,
  • het onderhouden van de orthotheek.

Zoveel mogelijk expertise in huis...

Om te bewerkstelligen dat leerlingen zo dicht mogelijk bij huis en binnen de eigen sociale omgeving naar school gaan, proberen we zoveel mogelijk expertise bijeen te brengen binnen onze eigen school. Naast de hulp van de intern begeleiders kunnen leerkrachten ook gebruik maken van:

  • de expertise van medewerkers van de Ambulante Educatieve Dienst (AED),
  • Horizon en het samenwerkingsverband Rijnstreek.

Expert team

De krachten van deze drie organisaties zijn gebundeld in een zogenoemd expertteam. Door gebruik te maken van een expertteam is het mogelijk om al in een vroeg stadium leerlingen te helpen met mogelijke problemen. De samenwerking en bundeling van expertise en de flexibele en laagdrempelige inzet daarvan, vergroot de mogelijkheden van de basisondersteuning. Zo kunnen we het aanbod beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsvraag van leerlingen en leerkrachten.  

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.