Meldcode Kindermishandeling

Alle basisscholen dienen te beschikken over een meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze
is bedoeld om leerkrachten handvatten te geven om op basis van feitelijkheden te handelen
Onze school heeft een stappenplan gemaakt waarin staat beschreven wat er moet gebeuren bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit stappenplan ziet er, in samengevatte vorm, als volgt uit:
  • Stap 1: signalen in kaart brengen,
  • Stap 2: interne collegiale consultatie en raadplegen Veilig Thuis,
  • Stap 3: gesprek met ouders,
  • Stap 4: afwegen van de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling,
  • Stap 5: hulp organiseren en effecten volgen.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.