Vervanging bij ziekte

Invalpool RTC

De Zilveren Maan werkt samen met de regionale 'invalpool'; een Regionaal Transfer Centrum (RTC).
Negen besturen in onze regio laten het regelen van vervangers bij afwezigheid van groepsleerkrachten over aan deze organsiatie; Morgenwijzer is één van deze deelnemers. De besturen hebben de plicht om voldoende menskracht te leveren voor deze invalpool.
 


Overal in Nederland ontstaan RTC's  met de onderstaande hoofddoelstelling en onderliggende afgeleide doelstellingen:

Hoofddoel
Gezamenlijke, efficiënte, kwalitatieve, kwantitatieve en passende inzet van het personeel en beschikbaarheid en behoud van voldoende gekwalificeerd personeel, ook op de langere termijn.

In het verlengde hiervan zijn de afgeleide, meer concrete, doelstellingen voor dit project:

1.      Het geven van een voor alle partijen passend antwoord op de nieuwe wetgeving in het kader van de WWZ   
         (Wet Werk en Zekerheid). Speerpunt daarbij is het inzetten van vervangers, waarbij rekening wordt
         gehouden met de belangen van de deelnemende besturen én met de belangen van de betrokken
        leerkrachten;

2.      Waar mogelijk instroom van (jonge) talentvolle leerkrachten;

3.      Behoud van werkgelegenheid in de regio. Op het moment dat er een leerkracht van onze school ziek is, wenden wij ons tot het RTC. Zij zorgen voor een 'match' tussen vraag en aanbod. Hoewel we wel mogen aangeven welke invaller onze de voorkeur heeft, leert de praktijk dat we moeten afwachten wie de klas overneemt. Op het moment dat er geen 'match' gemaakt kan worden, krijgt onze school een bericht dat we alsnog zelf naar een vervanger op zoek moeten. Op dat moment maken we gebruik van collega's die iets meer willen werken. We zijn erg blij dat we regelmatig een beroep kunnen doen op deze mensen.

Het kan voorkomen dat er, ondanks alle inspanningen, geen vervanger gevonden wordt. Dan rest ons niets anders dan een groep voor een dag(deel) te splitsen. We doen er alles aan dit te voorkomen.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.