Vervanging bij ziekte

Vervanging tijdens afwezigheid

Niet alleen uw kind kan ziek worden; het kan de leerkracht ook overkomen. Er is een procedure opgesteld om de vervanging zo goed mogelijk te regelen. De belangrijkste stappen die we zetten bij het vinden van vervangers van zieke collega's zijn:
  • Een aanvraag voor een vervanger indienen bij de invalpool RTC Cella;
  • Een beroep doen op collega's die parttime werken door de vraag te stellen of ze tijdelijk meer willen werken;
  • Het zoeken naar 'creatieve' mogelijkheden binnen de aanwezige medewerkers, bijvoorbeeld door de onderwijsassistent te vragen om tijdelijk voor een klas te staan.
Het kan voorkomen dat er, ondanks alle inspanningen, geen vervanger gevonden wordt. Dan rest ons niets 
anders dan een groep voor een dag naar huis te sturen We hopen dat dit niet te vaak gebeurt

Invalpool RTC Cella

De Zilveren Maan werkt samen met de regionale 'invalpool'; een Regionaal Transfer Centrum (RTC).
Negen besturen in onze regio laten het regelen van vervangers bij afwezigheid van groepsleerkrachten over aan deze organsiatie; Morgenwijzer is één van deze deelnemers. De besturen hebben de plicht om voldoende menskracht te leveren voor deze invalpool.Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.