Het openbaar onderwijs

Wat houdt openbaar onderwijs in?

De Zilveren Maan is een openbare basisschool. Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht religie, sociale - en culturele achtergrond. We vinden dus dat alle kinderen op één school thuishoren. Binnen de school proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de diverse achtergronden van de kinderen. Uitgangspunt voor het openbaar onderwijs is het openstaan voor, en rekening houden met, andersdenkenden in onze samenleving. Dit houdt concreet in dat de kinderen geleerd wordt dat er verschillen tussen mensen en hun opvattingen bestaan, zonder hierover oordelend te denken of te spreken. Wij proberen daarom binnen onze school een sfeer te creëren waarin acceptatie en respect voor elkaar vanzelfsprekend zijn.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.