Wet passend onderwijs

Samenwerkingsverband passend onderwijs Rijnstreek

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Doel van deze wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

Om alle leerlingen een passende plek te bieden werken scholen en hun besturen regionaal met elkaar samen. In elke regio van het land is daarom een samenwerkingsverband opgericht. De Zilveren Maan maakt deel uit van de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek (afgekort als SWV Rijnstreek). Binnen deze stichting werken meer dan zestig scholen uit het regulier en speciaal basisonderwijs samen. Doel van deze samenwerking is om een maximale ontwikkeling van leerlingen te realiseren door het bieden van een passend onderwijsaanbod.

Alle informatie over het samenwerkingsverband Rijnstreek is te vinden op de website: www.swvrijnstreek.nl.
contactgegevens:
Henry Dunantweg 11
2402 NM Alphen aan den Rijn.
Tel.nr.: 0172-418759

Zorgplicht

Voor alle schoolbesturen geldt vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. Die school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te vinden. Dat kan op de eigen school zijn, of als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs, of het speciaal onderwijs.
De scholen werken met een door hen opgesteld ondersteuningsprofiel dat is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning precies een school kan bieden.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.