Passend onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat om te groeien, zich te
ontwikkelen, waarbij zij de ondersteuning krijgen die bij hen past. Deze onderwijsondersteuning kan
in samenwerking met andere scholen en instanties worden geboden. Naast samenwerking met het
ondersteuningsteam (OT) van Morgenwijzer, werken alle scholen binnen Morgenwijzer samen met andere
scholen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek.

Samenwerkingsverband passend onderwijs Rijnstreek

De meeste kinderen doen het prima op school. Ze ontwikkelen zich goed en leren zonder problemen. Een op de vijf kinderen heeft meer begeleiding nodig om talenten te ontwikkelen of uitdagingen aan te gaan. Voor deze kinderen is er meer ondersteuning nodig. Om deze ondersteuning te organiseren, heeft iedere basisschool in de Rijnstreek een aanbod.
Indien nodig wordt het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek betrokken om extra ondersteuning aan te kunnen bieden die passend zijn bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn 53 basisscholen aangesloten.

Passend Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en in afstemming op de behoefte van de leerlingen. Binnen de regio Rijnstreek vinden we het belangrijk dat zo in de toekomst nog meer kinderen in hun eigen wijk, dorp of binnen hun eigen (levensbeschouwelijke) gemeenschap naar school kunnen gaan. Om dit mogelijk te maken wordt het aanbod voor leerlingen steeds verder ontwikkeld.

Ondersteunpunt ouders passend onderwijsOudersteunpunt

Op www.swvrijnstreek.nl. is vanaf augustus 2022 het Oudersteunpunt te vinden. Het Oudersteunpunt is er voor de ouders die vragen hebben. Ouders kunnen er onafhankelijk informatie vinden over het aanbod van Passend Onderwijs in de regio en welke mogelijkheden er zijn. Verder geeft het Oudersteunpunt begeleiding aan ouders die behoefte hebben extra informatie over Passend Onderwijs.

Alle informatie over het samenwerkingsverband Rijnstreek is te vinden op de website: www.swvrijnstreek.nl.

Lees meer over de ondersteuningsvormen.


Zorgplicht

Binnen het Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) heeft iedere school de taak om voor elke aangemelde leerling een passende plaats te vinden. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Wanneer u als ouder vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is het belangrijk om dit al bij de aanmelding te vermelden. Samen met u en eventueel met externe partijen zullen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind 
bespreken. Als het nodig is, wordt er nader onderzoek gedaan. De schooldirecteur gaat vervolgens op zoek naar een passende plaats voor uw kind, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Deze moet binnen maximaal tien weken gevonden zijn, uiteraard in samenspraak met u en uw kind. Mocht dat binnen die termijn niet lukken, dan krijgt uw kind een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot er een passende school is gevonden

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.