Hoofdluis

Regelmatig worden wij geconfronteerd met kinderen die last hebben van hoofdluis. Aangezien hoofdluis zich op scholen vrij snel kan verspreiden, is het zaak dat we er gezamenlijk met ouders alert op zijn. Daarom hebben we voor het bestrijden van hoofdluis een protocol gemaakt.

Protocol

  • In de eerste week na een vakantie is er een controle op hoofdluis door een vaste groep ouders.
  • Bij constatering van hoofdluis worden de ouders, afhankelijk van de situatie, schriftelijk van wel telefonisch op de hoogte gebracht.
  • Indien er sprake is van een forse uitbraak en veel kinderen last hebben van hoofdluis wordt er een aantal weken achter elkaar gecontroleerd.
  • Voor ieder kind is een zogenaamde luizenzak aangeschaft. Hierin horen de jas, tas, sjaal e.d. bewaard te worden. De Luizenzak hangt, voorzien van naam,  aan de kapstok.
  • De data worden ook vermeld in de schoolagenda van het Ouderportaal.
Zo zorgen we er voor dat als er zich onverhoopt luizen voordoen, deze in een vroeg stadium ontdekt worden. Dat maakt de behandeling eenvoudiger.

Mocht uw zoon/dochter te maken krijgen met hoofdluis dan adviseren we meteen in te grijpen. De beste aanpak is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een fijntandige kam.

Op de website van het RIVM leest u meer hoe u hoofdluis effectief kunt bestrijden en behandelen, kijkt u ook even naar de instructiefilm?

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.