Begaafde Leerlingen

Kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong worden door middel van een goed signaleringssysteem gesignaleerd. Dat gaat niet vanzelf, een goede samenwerking met ouders, interne en externe professionals en een goed werkprotocol is daarbij belangrijk.

Onze werkgroep ‘begaafden’ heeft een werkprotocol opgesteld waarin wordt beschreven hoe we signaleren, registreren en handelen bij het vermoeden van begaafde kinderen. Begaafde leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. We bieden deze groep oefenstof aan uit programma’s als ‘Bolleboos’, ‘Plustaak’ en ‘Vooruit’. Ook vormen we vanaf groep zes zogenoemde ‘plusgroepjes’, waarin specifieke opdrachten worden aangeboden die tegemoet komen aan de roep om extra uitdaging.

In sommige gevallen kan het goed zijn om een leerling te laten versnellen. Het vervroegd doorsturen naar een volgende groep doen we in zeer uitzonderlijke gevallen. Vooral de emotionele ontwikkeling van de leerling weegt hierbij zwaar.

In geval van een IQ vanaf 130 in combinatie met een hoge mate van creativiteit is er sprake van hoogbegaafdheid. Voor deze groep kinderen is er -in aanvulling op de eerder genoemde voorzieningen- een Plusklas. Hierin komen talentvolle leerlingen van verschillende betrokken  Morgenwijzer-scholen één dagdeel in de week bij elkaar om op hun niveau aan projecten en thema’s te werken. Zo kan ook deze groep kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.