Begaafde Leerlingen

Kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong worden door middel van een goed signaleringssysteem gesignaleerd. Dat gaat niet vanzelf, een goede samenwerking met ouders, interne en externe professionals en een goed werkprotocol is daarbij belangrijk.

Een kind met een grote ontwikkelingsvoorsprong dient zich door middel van een goede signalering aan. Begaafde leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. We bieden deze groep werkvormen en oefenstof aan op een hoger denkniveau. Ook vormen we zogenoemde plusgroepjes, bijvoorbeeld op rekengebied, waarin specifieke opdrachten worden aangeboden die tegemoet komen aan de roep om extra uitdaging. Ouderhulp is hierbij zeer welkom!

In sommige gevallen kan het goed zijn om een leerling te laten versnellen. Het vervroegd doorsturen naar een volgende groep doen we in zeer uitzonderlijke gevallen. Vooral de emotionele ontwikkeling van de leerling weegt hierbij zwaar. In samenwerking met de twee andere scholen aan De Ladderhaak, zijn er op twee dagdelen plusklassen gerealiseerd; één voor leerlingen van groep 5/6 en één voor leerlingen van groep 7/8.

De doelgroep betreft ook leerlingen die naast hun begaafdheid of hoge intelligentie wat moeite hebben met hun werkhouding en motivatie, of op sociaal-emotioneel gebied kunnen groeien. Zij hebben extra uitdaging nodig die niet binnen de reguliere groep kan worden geboden en zij krijgen in de Buytegewoongroep les van een gespecialiseerde leerkracht

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.