Leerling- en onderwijsvolgsysteem

LOVS

Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. In de kleuterbouw zijn dit met name observatie- en registratielijsten die horen bij het programma Kleuterplein, aangevuld met enkele Cito-toetsen (Taal voor kleuters en Ordenen). Op de observatielijsten worden onder andere aangegeven:

  • het gedrag en de sociale en emotionele ontwikkeling,
  • ontwikkelingen op het gebied van taal, rekenen, motoriek, ruimte en structuur en zintuiglijke waarneming.

Visioen, CITO en andere erkende LOVS systemen

Om de sociale en  emotionele ontwikkeling van de kinderen van alle groepen goed in beeld te krijgen, maken we gebruik van VISEON (volginstrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling). VISEON kent twee digitale vragenlijsten: één voor de leerkrachten en vanaf het einde van groep vijf één voor de leerlingen.

De hieruit voortvloeiende rapportages geven inzicht in vier aspecten van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen: werkhouding, gedrag, emotionele stabiliteit en welbevinden. In de groepen drie tot en met acht gebruiken we Cito-toetsen voor de vakgebieden begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Voor het volgen van de ontwikkeling benutten we ook de toetsen die horen bij de diverse methoden.

De genoemde Cito-toetsen  worden afgenomen bij een grote groep leerlingen, verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk om de prestaties van uw kind te vergelijken met die van leeftijdsgenoten. Het systeem levert waardevolle aanvullende  informatie over de leerlingen, maar ook over de kwaliteit van ons onderwijs. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) is geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat alle gegevens via de computer worden verwerkt. Het LOVS biedt ons een overzicht van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of meer leerstof aankunnen. Ook kunnen de resultaten aanleiding geven tot het aanpassen van onderdelen van het lesprogramma.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.