Leerling- en onderwijsvolgsysteem

LOVS

Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. In de kleuterbouw zijn dit met name observatie- en registratielijsten die horen bij het programma Kleuterplein, aangevuld met enkele Cito-toetsen (Taal voor kleuters en Ordenen). Op de observatielijsten worden onder andere aangegeven:

  • het gedrag en de sociale en emotionele ontwikkeling,
  • ontwikkelingen op het gebied van taal, rekenen, motoriek, ruimte en structuur en zintuiglijke waarneming.

Kindbegrip, CITO en andere erkende LOVS systemen

Om de sociale en  emotionele ontwikkeling van de kinderen van alle groepen goed in beeld te krijgen, maken we gebruik van Kindbegrip. Dit is een methode die efficiënt en effectief is geïntegreerd met ons leerlingvolgssysteem Parnassys en die ons continu regie, inzicht in en overzicht op het sociaal-emetioneel leren van onze leerlingen in alle groepen geeft. Door de gestructureerde aanpak verliezen we geen enkele leerling uit het oog en bepalen we niet alleen eenvoudig welke leerlingen extra hulp kunnen gebruiken, maar ook hoe we deze hulp gaan bieden.

Dat doen we in drie stappen:
  1. We monitoren bij elke leerling middels signaleringslijsten een serie stellingen over sociale, emotionele en morele competenties.
  2. We analyseren aan de hand van het groepsoverzicht voor welke leerling we aanvullende gegevens gaan verzamelen en bepalen voor welke leerling dit niet nodig is. 
  3. We stellen een handelingsplan op voor leerlingen die het écht nodig hebben. 


Cito toetsen

In de groepen drie tot en met acht gebruiken we Cito-toetsen voor de vakgebieden begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, taal en rekenen. Voor het volgen van de ontwikkeling benutten we ook de toetsen die horen bij de diverse methoden. De genoemde Cito-toetsen worden afgenomen bij een grote groep leerlingen, verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk om de prestaties van uw kind te vergelijken met die van leeftijdsgenoten. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie over de leerlingen, maar ook over de kwaliteit van ons onderwijs. Het LOVS biedt ons een overzicht van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of meer leerstof aankunnen. Ook kunnen de resultaten aanleiding geven tot het aanpassen van onderdelen van het lesprogramma. 

Schoolanalyse

Ieder jaar maakt de school, naar aanleiding van de resultaten van de leerlingen op de LOVS-toetsen van Cito, een zogenoemde schoolanalyse. De scores van de leerlingen op de belangrijkste vakgebieden worden vergeleken met de landelijke scores. Ook bekijken we hoe de groepen het doen ten opzichte van andere schooljaren en inventariseren we eventuele trends. Deze schoolanalyse levert belangrijke informatie op 
voor het opstellen van de jaarplannen.


 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.