Snappet

De groepen 5 t/m 8 maken veel gebruik van Snappet bij lezen, spelling, rekenen en woordenschat bijvoorbeeld. Niet elke groep maakt automatisch gebruik van dezelfde modules. Elke leraar maakt in het lesprogramma eigen keuzes in het aanbod, en stel dit op maat af op de groep en/of leerling specifiek indien nodig.

Hoe werkt het?

Snappet biedt de mogelijkheid om thuis verder te werken aan de lesstof. De leerkracht kan het werk op afstand klaarzetten en de leerlingen blijven volgen. Dit is natuurlijk geen vervanging van de echte les en school. De groepen 5 t/m 8 krijgen soms huiswerk mee waarvoor het inloggen in Snappet thuis nodig is om het huiswerk te kunnen maken. De leerkracht communiceert via het ouderportaal, of via de leerling wat er gedaan moet worden. 

Inloggen

Om met Snappet te werken, heb je een tablet, laptop, computer of smartphone nodig die verbonden is met internet. 

Klik om in te loggen:  Snappet inlog
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.