Snappet

Hier kunnen leerlingen inloggen in de vertrouwde Snappet omgeving.
De groepen 5 t/m 8 maken veel gebruik van Snappet bij lezen, spelling, rekenen en woordenschat bijvoorbeeld. Niet elke groep maakt automatisch gebruik van dezelfde modules. Elke leraar maakt in het lesprogramma eigen keuzes in het aanbod, en stel dit op maat af op de groep en/of leerling specifiek indien nodig.

Hoe werkt het?

Leerlingen kunnen gewoon hun inlognaam en wachtwoord gebruiken die ze op school ook gebruiken.

De leerkracht communiceert via het ouderportaal wat er gedaan moet worden. 

Inloggen

Klik om in te loggen:  Snappet inlog

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.