Informatie voor ouders

Ouderportaal

Ons belangrijkste digitale communicatiekanaal is het Ouderportaal. Als uw kind start op de Zilveren Maan, ontvangen beide ouders/ verzorgers automatisch op het mailadres dat bij inschrijving is opgegeven, de accountgegevens voor ons ouderportaal. 

Zodra u uw account hebt geactiveerd ontvangt u op uw computer of telefoon berichten die specifiek over uw kind en zijn of haar groep gaan. Het ouderportaal is een must omdat hier veel belangrijke functionaliteiten mee worden vervuld:

 • Ziekmeldingen en verlofaanvragen.
 • Inschrijven voor ouderavonden.
 • Foto-albums specifiek voor de groep.
 • Inschrijven voor ouderavonden.
 • Actuele Schoolkalender met overzicht van vakanties, studiedagen, evenementen etc. 
 • (Persoonlijke) berichten van en aan de leerkrachten.
 • Berichten met andere ouders.
 • Groepsnieuws.
 • Digitale schoolbrede nieuwsbrief.
 • Groepsbibliotheek. Hierin publiceert de leerkracht documenten die voor de groep van belang zijn.
 • Formulieren waarmee we belangrijke gegevens beheren zoals:
  • AVG toestemming rond beeldmateriaal van uw kind; Hierin houdt u zelf bij waar u de school wel of geen toestemming voor geeft voor het gebruik van beeldmateriaal. 
  • Allergie/ medische informatie, in dit formulier houden ouders/ verzorgers zelf bij met welke allergieën, of medische informatie over uw kind wij rekening moeten houden. 
  • Inzetbaarheid als hulpouder voor verschillende activiteiten. In dit formulier houdt u zelf bij voor welke activiteiten op school u zich wilt/ kunt inzetten.
Voor elk formulier geldt dat u dit in principe één keer invult, maar dat u, indien u dit wenst, op elk moment uw wensen kunt aanpassen. 

De leerkrachten informeren u via Ouderportaal over leuke weetjes uit de groep, activiteiten, vragen voor hulpouders en foto's van de kinderen uit de groep. Op deze manier willen we ouders een kijkje geven in de klas. 

Groepsnieuws én Nieuwsbrief Zilveren Maan

De leraar/ lerares van elke groep houdt de ouders van zijn/haar groep frequent op de hoogte via het ouderportaal met een groepsnieuwsbrief, groepsbericht.
Daarnaast sturen wij u gemiddeld eens in de twee (school)weken een schoolbrede nieuwsbrief waarin tal van onderwerpen staan die voor u van belang zijn om over geïnformeerd te zijn. 

 Schoolkalender

Op deze kalender staan per maand de belangrijkste activiteiten overzichtelijk weergegeven. De termijnkalender wordt één keer per half jaar aan de leerlingen meegegeven, en gepubliceerd in het ouderportaal.

 Website

Belangrijke informatie voor iedereen die bij onze school betrokken is, is te vinden op onze website, www.obsdezilverenmaan.nl

Jaarplanner

Op deze kalender staan per maand de belangrijkste activiteiten overzichtelijk weergegeven. De jaarplanner 
wordt één keer per half jaar aan de leerlingen meegegeven en gepubliceerd op de website. 

Bijlagen schoolgids 

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen informatie mee naar huis zoals het vakantierooster, 
de gymnastiektijden. Als er binnen uw thuissituatie veranderingen plaatsvinden, zoals een verhuizing, wijziging van telefoonnummers of verandering in de burgerlijke staat, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit kenbaar te maken via het ouderportaal. Wij zorgen dan dat de nieuwe gegevens worden verwerkt in de administratie van de school. Het is wettelijk verplicht dat de leerlingenadministratie up-to-date gehouden wordt. Wij kunnen dat alleen als u aangeeft wat er voor uw veranderd. 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.