Rapporten

Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Een prima indicatie hoe uw kind het doet op school en natuurlijk onderwerp van gesprek op ouderavonden.

Beeld

In het rapport wordt en beeld geschetst van sociale vaardigheden en werkhouding. De resultaten per vak worden weergegeven in de vorm van kwalificaties als 'voldoende', 'goed' etc. al dan niet begeleid met persoonlijke opmerkingen van de leerkacht(en). 

Speciaal programma

Als kinderen een speciaal lesprogramma volgen voor één of meerdere vakgebieden, dan worden hun resultaten op een ander niveau dan dat van de klas beoordeeld. Uiteraard stellen wij u hierover vooraf op de hoogte als dit van toepassing is op uw kind. 

Wat zegt de score?

Achter in het rapport is een lijstje opgenomen waarin u de resultaten van het Cito-leerlingvolgsysteem kunt terugvinden. U kunt zo de resultaten van uw kind vergelijken met de landelijke resultaten van kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Bij elk afnamemoment hoort een niveauwaarde. tussen de 5 en 0.

Deze niveauwaardes zijn gekoppeld aan de Cito-niveaus A t/m E. Deze letters hebben landelijk gezien de volgende betekenis:

A    25% hoogst scorende leerlingen, niveauwaarde 5-4
B    25% ruim boven tot net boven het gemiddeld scorende leerlingen, niveauwaarde  4-3
C    25% net onder tot ruim onder het gemiddeld scorende leerlingen, niveauwaarde  3-2
D    15% zwak scorende leerlingen, niveauwaarde  2-1
E    10% zwakst scorende leerlingen, niveauwaarde  1-0

Het hanteren van niveauwaardes heeft als voordeel dat meteen duidelijk is of een leerling 'hoog' dan wel 'laag' binnen een Cito niveau heeft gescoord. 

Sleep een sjablonen onderdeel in de pagina

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.