ICT

Een eigentijdse school met een breed ICT platform

Netwerk

In ons schoolgebouw beschikken we over een computernetwerk met ongeveer zeventig werkstations. We hebben gekozen voor een opstelling van zestien computers in de mediatheek, waar grotere groepen kinderen tegelijk aan het werk kunnen en een computerruimte met twaalf werkstations voor de middenbouw.

Alle computers en digiborden zijn in elk klaslokaal aangesloten op het schoolnetwerk. Een zorgvuldig afgeschermde omgeving waarin kinderen veilig kunnen oefenen en zich kunnen ontwikkelen met hulp van een scala aan door het Zilveren Maan team geselecteerde lesprogramma's.
Wij kijken daarbij niet naar de minimale wettelijke eisen, maar wat er voor ieder kind maximaal mogelijk is. Uitgangspunt is dat de lesprogramma's en apps goed kunnen inspelen op de individuele mogelijkheden van elke leerling. 

Computerruimtes

De computerruimtes worden gebruikt voor onder andere extra oefening bij technisch lezen, het schrijven van teksten, verwerking van digitale lesblokken en het leren werken met tekstverwerkings- en presentatieprogramma’s.

Ook maken de leerlingen van de bovenbouw gebruik van de computers bij het voorbereiden van spreekbeurten en werkstukken. De groepen twee, drie, vier en vijf gebruiken ze vooral als ondersteuning van het lesprogramma in de groep.

Computers in de groepen

In de klaslokalen staan, afhankelijk van het leerjaar, twee tot vier netwerkcomputers. Deze computers kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijsleerprogramma van de betreffende groep. De belangrijkste methoden die wij op school gebruiken, hebben computerprogramma’s die kunnen worden ingezet bij de lessen. De nieuwste educatieve software is zelfsturend en biedt onze leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig te oefenen.

Digitale schoolborden

In de groepen drie tot en met acht wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden die de leerkrachten in staat stellen met behulp van educatieve software op interactieve wijze les te geven. Daarnaast hebben deze borden de functie van presentatiemiddel ter ondersteuning en verlevendiging van de leerstof. De leerlingen illustreren op de borden onder andere hun spreekbeurten en boekbesprekingen. 

Tablets

In groep 8  maken de kinderen bij bepaalde lesactiviteiten gebruik van een I-pad, als ondersteuning bij het verwerken van de lesstof. 
Groepen 5 tot en met 7 maken gebruik van de  speciaal voor het basisonderwijs ontwikkelde Snappet tablet en software. Elke leeerling heeft zijn eigen tablet. Daarnaast maken leerlingen gebruik van een set algemeen inzetbare ipads. 


Microsoft Office en SharePoint

De Leerlingen van groep 5 tot en met 8 hebben ook een eigen Office 365 SharePoint omgeving waarin ze werkstukken kunnen opslaan, bewerken en delen. Deze staan in een beschermde leerlingomgeving en zijn ook buiten school te bewerken. Handig als je bijvoorbeeld een spreekbeurt voorbereid.

 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.