ICT

Een eigentijdse school met een breed ICT platform

Netwerk

In ons schoolgebouw beschikken we over een computernetwerk met ongeveer zeventig werkstations. We hebben gekozen voor een opstelling van zestien computers in de mediatheek, waar grotere groepen kinderen tegelijk aan het werk kunnen en een computerruimte met twaalf werkstations voor de middenbouw.

Alle computers en digiborden zijn in elk klaslokaal aangesloten op het schoolnetwerk. Een zorgvuldig afgeschermde omgeving waarin kinderen veilig kunnen oefenen en zich kunnen ontwikkelen met hulp van een scala aan door het Zilveren Maan team geselecteerde lesprogramma's.
Wij kijken daarbij niet naar de minimale wettelijke eisen, maar wat er voor ieder kind maximaal mogelijk is. Uitgangspunt is dat de lesprogramma's en apps goed kunnen inspelen op de individuele mogelijkheden van elke leerling. 

Computers en software in de groepen

De Zilveren Maan streeft naar een device per leerling vanaf groep 5 en naar minimaal 10 devices per groep in groep 1 t/m 4. Deze computers kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijsleerprogramma van de betreffende groep. De nieuwste educatieve software is zelfsturend en biedt onze leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig te oefenen. De leerlingen gebruiken de devices voor het oefenen en maken van toetsen voor rekenen, spelling, en lezen en het maken van cito toetsen. Ook worden de devices ingezet bij het extra oefenen bij technisch lezen, het schrijven van teksten, verwerking van digitale lesblokken en het leren werken met tekstverwerkings- en presentatieprogramma’s.

De leerlingen van de bovenbouw bereiden hierop hun spreekbeurten en werkstukken voor. De groepen twee, drie, vier en vijf gebruiken de devices vooral als ondersteuning van het lesprogramma in de groep.
 

Digitale schoolborden

In de groepen drie tot en met acht wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden die de leerkrachten in staat stellen met behulp van educatieve software op interactieve wijze les te geven. Daarnaast hebben deze borden de functie van presentatiemiddel ter ondersteuning en verlevendiging van de leerstof. De leerlingen illustreren op de borden onder andere hun spreekbeurten en boekbesprekingen. 

Tablets

In groep 6 t/m8  maken de kinderen bij bepaalde lesactiviteiten gebruik van een Chromebook , als ondersteuning bij het verwerken van de lesstof. 
Groepen 3 t/m 5 maken gebruik van de  speciaal voor het basisonderwijs ontwikkelde Snappet tablet en software of Ipad. 


Microsoft Office en SharePoint

De Leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben ook een eigen Office 365 SharePoint omgeving waarin ze werkstukken kunnen opslaan, bewerken en delen. Deze staan in een beschermde leerlingomgeving en zijn ook buiten school te bewerken. Handig als je bijvoorbeeld een spreekbeurt voorbereid.

Thuisonderwijs

Thuisonderwijs is sinds de Coronacrisis niet meer weg te denken en een blijvertje. De Zilveren Maan adviseert ouders en verzorgers daarom een thuis een prettige en veilige werkplek voor hun kinderen in te richten, liefst met een eigen device per kind. Elke leerling van groep 3 tot en met groep 8 heeft een eigen MicroSoft Leerling Account. Dit is een veilige schoolomgeving waarop thuis ingelogd moet worden in het geval er thuisonderwijs gegeven wordt. Voor het zo probleemloos en stabiel mogelijk functioneren is het wenselijk dat u voor uw kind een eigen profiel op de computer aanmaakt en onder dat profiel het MicroSoft leerling account activeert. U ontvangt van ons de link naar de startpagina van de leerlingomgeving die uw kind toegang biedt tot de software die in de groep gebruikt wordt. Hieronder vallen ook licenties die via Basispoort worden benaderd en Snappet bijvoorbeeld. De wachtwoorden voor deze licenties ontvangt u van de leerkracht. 

Ter ondersteuning hoe u dit moet opzetten thuis hebben wij voor u de volgende documenten klaargezet:
 

  1. Handleiding thuisonderwijs ouders (volgt spoedig)
  2. Thuisinloggen Basispoort


 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.