Sponsoring

Wij waarderen het zeer als ouders, betrokkenen of omwonenden onze school een warm hart toedragen middels sponsoring. Daaraan hebben wij wel enkele voorwaarden verbonden om belangenverstrengeling te voorkomen
  • sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, 
  • de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen; 
  • sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden (bijvoorbeeld via lesmaterialen of leermiddelen) of in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school daaraan stelt; 
  • sponsoring en/of reclame in schoolverband mag de leerlingen niet aanzetten tot ongezonde of gevaarlijke activiteiten;
  • sponsoring en/of reclame in schoolverband mag niet bedoeld zijn om ouders te stimuleren producten of diensten af te nemen van de sponsor;
  • de continuïteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 
NB Morgenwijzer heeft de ANBI status.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.