Thuis leren

Thuis leren is in opkomst. Bij basisscholen worden voorzichtig de eerste stappen gemaakt. Omdat begeleiding door professionele leerkrachten essentieel is, zijn basisscholen wat terughoudend met het faciliteren van thuiswerken. De techniek is vaak ook nog net niet ver genoeg. Door de uitbraak van het coronavirus is er een situatie ontstaan dat we waar mogelijk het thuis werken en leren gaan faciliteren.

Wat bieden we aan?

De persoonlijke begeleiding is natuurlijk niet te digitaliseren, maar veel digitale software biedt de mogelijkheid om ook thuis in te loggen.

Voor elk van bovenstaande opties vindt u in het corresponderende submenu de juiste link en instructies. 

Note: Houdt u rekening met vertraging in de aangeboden systemen. Alle scholen in Nederland maken door de corona-situatie nu massaal gebruik van basisschool software voor thuiswerken, dat kan systemen overbelasten.


De Zilveren Maan faciliteert:
  • Thuis inloggen op basispoort.
    Veel software van uitgevers als Malmberg is in het basispoort portal toegankelijk.
  • Thuis inloggen op Snappet.
  • Thuis inloggen op SharePoint en office 365 in onze leerlingomgeving in de nabije toekomst.
  • Daarnaast zijn er vele ander sites en apps die mogelijkheden bieden. Het team van De Zilveren Maan bekijkt welke daarvan passend zijn en informeren u zodra hier gebruik gemaakt van gaat worden.

Communicatie via het ouderportaal

De leerkracht van uw zoon/dochter zal via het ouderportaal communiceren wat er aan huiswerk op het programma staat en wat er van u en uw zoon/dochter verwacht wordt.

Microsoft teams 

Wij maken naast de educatie software gebruik van het MicroSoft office 365 platform en Sharepoint.   


 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.