Adreswijziging

Veranderingen? Geef het ons door!

Indien er binnen uw thuissituatie veranderingen plaatsvinden, zoals een verhuizing, wijziging van telefoonnummers, of verandering in de burgerlijke staat, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit schriftelijk kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind en de administratie van de school. Wij willen graag onze leerlingenadministratie up-to-date houden. Een goed en bijgewerkt leerlingenbestand is voor u, uw kinderen en ons van groot belang. 

Ouderportaal

Vergeet u svp niet de veranderingen ook onder uw account in het ouderportaal door te voeren? 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.