Methoden

Eisen en screening

De keuze van een nieuwe lesmethode dient nauwgezet te worden gemaakt omdat zo’n methode een belangrijke rol speelt in het dagelijks onderwijs. Er is vooraf dan ook uitvoerig overleg binnen een werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen. Nieuwe methoden worden volledig gescreend aan de hand van diverse criteria. Belangrijke eisen zijn bijvoorbeeld dat de methoden realistisch zijn, dat er voldoende differentiatiemogelijkheden worden aangeboden en dat ze zich lenen voor zelfstandig werken en dat de methode goede ondersteunende software voor de leerlingen bevat. De leerkrachten halen zoveel mogelijk rendement uit de gebruikte methoden.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.