Corona

Covidbeleid

Morgenwijzer heeft voor al haar scholen een up-to-date Covidbeleid opgesteld en de ouders hierover geïnformeerd. De Zilveren Maan heeft specifiek op haar situatie afgestemd een draaiboek opgesteld waarin per scenario is beschreven welke maatregelen er op school zullen gaan gelden.

We onderscheiden vier fases. In elke fase worden de regels van de vorige fase gehandhaafd en uitgebreid omdat er meer Covid gevallen zich voordoen. 
 
Fase 1 Preventie fase (geen Covid gevallen)
Fase 2 Preventie fase ( enkele Covid gevallen)
Fase 3 Interventiemaatregelen omdat het aantal Covid gevallen verontrustend toeneemt zijn er extra maatregelen
Fase 4     Strenge interventiemaatregelen
U kunt hier in detail bekijken welke maatregelen er precies gelden..  

Ouders worden  door de schooldirecteur geïnformeerd wanneer er sprake is van een op-of afschaling van een scenario.

 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.