Opleiden in de School

Op onze school werken wij nauw samen met Pabo Hogeschool Leiden. Naast de mogelijkheid voor het stagelopen van studenten op onze school, fungeren wij als opleidingsschool binnen het traject 'Pabo flexibele voltijd'.

Volwaardig meedraaien én leren. 

Binnen het traject opleiden in school lopen studenten meer stage in de praktijk en leiden wij, op onze school, studenten in samenwerking met de Pabo mee op tot leerkrachten. Dat betekent dat de studenten vanuit dit traject meer stagelopen dan reguliere studenten en wij deze studenten ook meenemen in het gehele programma van hun mentor (de leerkracht in de groep).

Studenten zijn ook welkom bij onze vergaderingen, sluiten aan in werkgroepen, wonen oudergesprekken bij, etc. U kunt ze dus op allerlei momenten tegenkomen in school.

Door mee te werken aan het traject 'Pabo flexibele voltijd' hopen wij een steen bij te dragen aan studenten die na vier jaar Pabo echt klaar zijn voor de praktijk! Zie de tekening van Opleiden in de school waarin u kunt zien dat studenten echt worden gematcht aan de opleidingsschool aan de hand van hun leervragen, welke uitdagingen zij allemaal ondervinden tijdens hun studie en stage en waartoe wij opleiden.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.