Nieuw Coronabeleid

19-11-2021
Beste ouders en verzorgers,

Corona is weer fors in opmars. We moeten helaas weer alle zeilen bijzetten om het aantal besmettingen weer onder controle zien te krijgen. Ook onze regio heeft last van een forse toename. Daarom is nieuw, en helaas strenger, vooral duidelijker, beleid noodzakelijk. In de bijlage leest u het Corona beleid dat de Zilveren Maan per direct hanteert.

Ook vindt u de brief van de GGD in de bijlage waarin zij scholen en u om hulp vraagt de opmars te beteugelen. De informatie hoe dat het beste kan  hebben wij geïntegreerd in ons beleid.

U vindt onze actuele corona informatie ook weer op onze website

Een heel fijn weekend,

Haico Volkers
Ondersteuner

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.