Jaarverslag 2020 - 2021 MR en OR

04-11-2021
De MR en OR hebben de jaarverslagen over het seizoen 2020-2021 gepubliceerd. U treft ze in de bijlage. Het MR verslag is ook gepubliceerd op onze website.

Hieronder treft u de begeleidende brief.

Beste ouders/verzorgers,  

Ieder jaar legt de medezeggenschapsraad (MR) verantwoording af aan haar achterban (de ouders en docenten) door middel van het jaarverslag. In dit jaarverslag leest u waar de MR zich het afgelopen schooljaar voor heeft ingespannen en welke onderwerpen er zijn behandeld.

De bestaat MR uit een afvaardiging van personeelsleden en ouders en denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Mocht u vragen hebben voor de MR dan kunt u altijd contact opnemen met de MR via mr.zilverenmaan@morgenwijzer.nl

Ook de ouderraad (OR) stelt na afloop van elk schooljaar een jaarverslag op. Zij geven hiermee een inkijkje in de activiteiten van het afgelopen schooljaar en leggen tegelijkertijd financiële verantwoording af door uitleg te geven waar de ouderbijdrage voor gebruikt is. De OR regelt en organiseert tal van leuke activiteiten binnen en buiten de school, waaronder het sinterklaasfeest, kerstfeest, de paasviering en het schoolreisje. Mocht u vragen hebben voor de OR dan kunt u altijd contact opnemen met de OR via or.zilverenmaan@morgenwijzer.nl

Bijgevoegd zijn 2 documenten:

  • Jaarverslag OR 2020-2021
  • Jaarverslag MR 2020-2021. Het verslag staat ook op onze website.

Met vriendelijke groet,

De MR en OR van De Zilveren maan

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.