Nieuwsbrief 19 februari 2021

19-02-2021
Zo, de eerste twee weken met fysiek onderwijs en weer nieuwe strikte regels zitten erop. We zijn alweer bij de voorjaarsvakantie aangekomen. De tijd gaat toch snel. Het was voor mij een aparte start op de Zilveren Maan. Mijn eerste week, per 1 februari ben ik gestart, was apart in een school zonder leerlingen en ouders. Gelukkig gingen we snel open, maar dat had ook nog heel wat voeten in de aarde om te regelen en af te stemmen
Vierde Kleutergroep
In januari had het team afgesproken om de grote groei aan kleuters op te vangen met een extra, vierde kleutergroep. De keus was om, op inhoudelijke en onderwijskundige gronden, de groep in te richten met leerlingen uit de drie groepen 2. Die leerlingen zouden dagelijks wisselen onderling. Toen de nieuwe regels bekend werden, bleek dat dit niet de bedoeling was. We moesten gaan werken in ‘bubbels’, zogenaamde cohortering. We hebben dan ook moeten besluiten om de groep die gestart is intact te houden totdat de regels versoepeld worden. Dan kijken we opnieuw.

Corona
Verder wil ik meegeven dat we ons in school goed en gedisciplineerd aan de regels houden. Alle teamleden lopen in school rond met een mondkapje en de leerlingen uit de groepen 7, 7-8 en 8 ook! Mijn complimenten over hoe iedereen dat doet. Er zijn zelfs leerlingen uit lagere groepen die ik met een mondkapje zie. We hebben dan ook in deze eerste weken geen besmettingen binnen school gehad. Wel zijn een viertal leerlingen en een stagiaire in quarantaine vanwege een besmetting in hun huishouden. Wij zijn u zeer erkentelijk dat u zo alert bent en ons dit meldt. Daardoor houden wij het overzicht op de situatie op school. Op onze website hebben wij de coronapagina aangepast waarop we, specifiek voor de situatie voor basisscholen, informatie actueel houden die inspeelt op de meest gestelde vragen.

Gedurende de voorjaarsvakantie hebben we ook de Coronameldlijn weer opengesteld voor meldingen. Belt u 06-23187868 als uw zoon/ dochter in quarantaine moet, of besmet raakt?

Zo willen we ook in de toekomst besmettingen buiten de school zien te houden! Met ieders samenwerking zijn we hopelijk snel van de strikte regels af.

Routing
Wat we wel bemerken is dat bij het halen en brengen het soms toch wel erg druk wordt op het plein. Niet alle ouders dragen een mondkapje en staan soms toch heel dicht op elkaar. Ook houdt niet iedereen zich aan de looproute: van de grote brug, langs het hek van het kleine plein, naar de kleine zij-ingang. Zou u daar allen weer op willen letten? Alvast hartelijk dank!

Voorjaarsfeest
Vandaag is de laatste dag voor de voorjaarsvakantie. Eind vorig kalenderjaar, vlak voor de kerstvakantie, gingen de scholen plots dicht. Precies op het moment van het kerstdiner. Dat ging toen niet door. De OR en het team hadden wel van alles georganiseerd en dat is even ‘in de kast’ gezet. Vandaag is het toch feest! Heel veel leerlingen zijn verkleed naar school gekomen en einde van de ochtend krijgen alle leerlingen en teamleden een patatje en een snack. Wat een feest om zo toch deze vreemde periode af te sluiten en met een goed gevoel de vakantie in te gaan.
 
Foto 1.JPGFoto 1.JPG

Ipads weer retour
Tijdens de laatste lockdown hebben we diverse huishoudens kunnen ondersteunen door een Ipad of Laptop uit te lenen. De Ipads zijn bijna allemaal weer ingeleverd en kunnen weer op school gebruikt worden. De enkeling die de Ipad nog thuis heeft verzoeken we deze uiterlijk maandag 1 maart na de voorjaarsvakantie in te leveren. Indien u een laptop heeft geleend is er, in overleg met de leerkracht van uw kind, de optie deze tot uiterlijk de zomervakantie lenen. Dan zien we hem graag weer terug voor de broodnodige updates.

Cito toetsen
Tot slot zijn we toch begonnen met afnemen van de halfjaarlijkse Cito toetsen in de groepen 3 t/m 7. We doen dit niet om de leerlingen ‘af te rekenen’ op een lastig jaar, maar om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van alle leerlingen om zo het onderwijs beter aan te laten sluiten. Tijdens de rapportgesprekken geven we daar meer zicht op. Die zijn wederom via Teams vanwege de nog steeds geldende Corona richtlijnen.

Wens ik u een heel fijne vakantie. Wij verwachten iedereen weer op maandag 1 maart!

Rogier Levy
Interim directeur van de Zilveren Maan


 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.