Corona update 14 december

14-12-2020
Vanavond spreekt premier Rutte ons toe en zal, als de NOS berichten bewaarheid worden, er aangekondigd worden dat de scholen, ook de Zilveren Maan, vanaf woensdag dicht gaan.

Als dat inderdaad zo is ontvangt u nog meer informatie hierover. Ouders van groepen waarin een melding van een positieve test in het huishouden van een leerling plaatsvindt worden direct geïnformeerd. In de meeste groepen is dit gelukkig niet het geval geweest en horen de ouders gelukkig niets.

Met deze corona update geven wij u, met name de ouders die nog niets van het coronafront hebben gehoord, een goed inzicht wat de actuele stand van zaken is.
Zoals waarschijnlijk bekend zijn per 1 december veranderingen doorgevoerd in het landelijke corona-beleid. Vanaf maart 2020 is er met regionale noodverordeningen gewerkt om het aantal coronabesmettingen te beperken en de druk op de zorg te verminderen. Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19  (Twm) in werking getreden. De wet heeft als doel om de coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren. De wet is tijdelijk voor een periode van drie maanden en kan daarna worden verlengd. Alle Corona-informatie bij het Ministerie van Volksgezondheid en Sport, de RIVM, de GGD’s etc. is hierop op geactualiseerd.

De Zilveren Maan valt onder GGD Hollands Midden en werkt nauw samen met deze GGD om de situatie op school goed in beeld te brengen en onder controle te houden.

Wat is er tot nu toe voorgevallen:
  • Ouders en verzorgers van diverse groepen hebben de afgelopen periode via het Ouderportaal een melding ontvangen dat een leerling in quarantaine moest vanwege een positief geteste huisgenoot.
  • Tot nu toe zijn er drie leerlingen geweest die zelf ook besmet zijn geraakt vanuit een quarantaine-situatie
  • Er is voor de herfstvakantie 1 leerkracht geweest die buiten school Corona heeft opgelopen en tijdig in quarantaine is gegaan.
  • Afgelopen zondag is 1 leerkracht positief getest. Ook zij heeft de Corona-besmetting buiten school, in familiaire kring, opgelopen. De teamleden die met haar vrijdag in nauw contact zijn geweest, Marcel Blaauw en Haico Volkers, zijn in quarantaine.
Voor de school betekent dit dat we weliswaar uiterst alert moeten blijven, maar dat de situatie veilig is en onder controle. Alle besmettingsbronnen liggen buiten school. We willen de ouders en verzorgers bij deze een groot compliment geven dat de maatregelen goed worden nageleefd en dat het vertrouwen en de wil er is om ons tijdig te informeren als er sprake is van corona-gerelateerde klachten of een positieve test.
Alleen als we dit volhouden met zijn allen, hebben we kans de situatie op school onder controle te houden.

Wellicht ten overvloede hieronder nog even de afspraken rondom testen en quarantaine die gelden per 1 december:
  • Als je klachten hebt, laat je dan testen.
  • Als je een melding hebt van de Corona-app, volg dan de instructies van de app.
  • Als je in contact bent geweest met iemand met Corona en daarvan op de hoogte bent gesteld, ga dan in quarantaine. Houd dan afstand tot andere leden van het huishouden en volg de leefregels op. Huisgenoten/gezinsleden kunnen zich na 5 dagen laten testen op corona. Ook als ze geen klachten hebben. Let op: dat is 5 dagen nadat ze voor het laatst een tijd dichtbij de besmette persoon in de buurt zijn geweest. Dus 15 minuten of langer dichter dan 1,5 meter in de buurt. De GGD helpt met het bepalen van deze datum. Ze leggen ook uit hoe u in dit geval een afspraak maakt. Is deze test negatief en hebben zij geen klachten? Dan mogen ze weer naar buiten.
  • Vragen: raadpleeg de overheidssite  “veelgestelde vragen van gezinnen in een quarantaine situatie.
Actuele beslisboom en informatie
Op onze website hebben we informatie ge-update. Hier vindt u de nieuwste beslisboom die u kan helpen beslissen wat te doen bij verschillende situatie

Zilveren Maan Corona Meldlijn tijdens Kerstvakantie
Mocht gedurende de vakantie, of de gehele lockdown-periode dat de school gesloten is, er iemand in uw huishouden positief getest worden op Covid-19, zeker in het geval dit uw kind betreft, meldt u dit dan s.v.p. nog dezelfde dag naar 06 23 187 868 zodat wij, conform het protocol, de klasgenoten op tijd kunnen informeren. Stelt u zelf s.v.p. ook iedereen op de hoogte die contact heeft gehad met de positief bevonden persoon in uw huishouden?

Wij houden zo het overzicht op de coronaontwikkelingen in de directe omgeving van onze leerlingen. Blijft u ons op de hoogte houden?

Heel veel dank en sterkte allemaal de komende tijd,

Team Zilveren Maan

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.