Hopelijk open ochtenden scholencluster Buytenwegh

16-10-2020
In de maand november willen De Rietkraag, De Maranatha en de Zilveren Maan graag vier open ochtenden organiseren. Tijdens deze ochtenden kunnen ouders met kinderen, die voor de eerstvolgende zomervakantie de basisschoolleeftijd van 4 jaar bereiken, een indruk krijgen van het onderwijs in Nieuwkoop. Voor kinderen die na de zomervakantie 4 worden zullen er in maart open ochtenden georganiseerd worden.

Vanwege de coronasituatie zal men zich moeten opgeven voor de ochtenden en moeten aangeven welke scholen men graag wil zien. Ook is het nog onzeker of het wel op school plaats kan vinden. Dat hangt af van de coronamaatregelen op dat moment.
Mocht het door kunnen gaan, dan is het aantal ouders dat gedurende deze ochtenden een rondleiding kan krijgen beperkt. 

Ouders kunnen zich via onderstaande mail aanmelden met het verzoek aan te geven welke datum hen het meest schikt.

Het is dus echter onzeker of dat ook gehonoreerd kan worden. De rondleiding duurt een half uur per school en ouders kunnen dus aangeven bij welke scholen zij zich op willen geven voor een dergelijke rondleiding.

Vanuit één centraal aanmeldpunt zal/zullen de rondleiding(en) dan ingepland en, waar mogelijk, afgestemd worden. Het emailadres voor de aanmelding is: 
rondleiding.buytewech@wijdevenen.nl

Ouders ontvangen een bevestiging van datum en tijdsstip.

De open ochtenden vinden plaats op maandag 2 en 23 november en donderdag 12 en 19 november. Tijdens de ochtend, mochten ze door kunnen gaan, zal er geen koffie en thee geschonken worden en vragen we ouders een mondkapje te dragen. 

Mocht het een online-informatiemoment worden stellen wij de ouders daar natuurlijk ook van op de hoogte.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.