TSO Update

15-10-2020
Morgen, 16 oktober, loopt de tweede periode af waarin de school aan de hand van een continurooster heeft gewerkt. Zoals u weet is het alleen mogelijk een dergelijk rooster te hanteren als er voldoende ouders bereid zijn om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Na twee oproepen om de ouderbijdrage te voldoen, heeft nog maar een klein deel van ouders betaald. We weten dat veel meer ouders bereid zijn om de bijdrage te voldoen, maar we begrijpen ook dat ouders het druk hebben en dus gewoonweg vergeten dat er een betalingsverzoek ligt.

Toch willen we u dringend vragen de bijdrage van € 21,00 per kind voor 16 oktober voor de tweede periode over te maken naar rekeningnummer NL59 RABO 0160700736 ten name van Stichting Vrienden van De Zilveren Maan.

Derde periode: van herfst- tot kerstvakantie
Zolang er nog sprake is van een Coronacrisis en er landelijk allerlei maatregelen worden genomen om het virus te bestrijden, hanteren we een continurooster. In het licht van de recente maatregelen zullen we daarom ook na de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie, het continurooster aanbieden. Voor deze derde periode van acht weken verzoeken wij u € 24,00 over te maken op bovengemelde rekening o.v.v. overblijf derde periode.

Prijsverschil
We kregen van enkele ouders ook vragen waarom het bedrag over de tweede periode tot de herfstvakantie anders was dan het bedrag voor de eerste periode tot de zomervakantie. Het bedrag verschilt per periode omdat het aantal dagen dat het continurooster wordt afgenomen in desbetreffende periode ook verschilt. We betalen per week per leerling, dus de bijdrage verschilt per periode ook. Daarnaast is de overblijfperiode geen kwartier meer, maar een half uur om de pauze voor de leerkracht mogelijk te maken. Voor dit kwartier langer betalen we € 0,50per week per leerling meer. Daarmee komen de overblijfkosten op  € 3,00 per leerling per week.

Het 'doortrekken' van het continurooster na de kerstvakantie zal echter afhangen van het aantal ouders dat bereid is de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

Zoals u weet kopen wij de overblijfdienst weer in bij Polderpret. Polderpret is op dit moment hard op zoek naar overblijfkrachten. Overblijfkrachten spelen een cruciale rol om het continurooster mogelijk te maken. Wij zijn ongelooflijk blij met de ouders, oma's etc. die deze rol op zich willen nemen. Samen zijn we één groot team. Formeel vallen overblijfkrachten onder Polderpret. Om deze dienst te kunnen blijven aanbieden brengen wij graag de oproep van Polderpret onder uw aandacht. 

Met vriendelijke groet,

Marcel Blaauw
 
 
Polderpret.jpg                         Polderpret zoekt overblijfkrachten

De afgelopen periode zijn er enkele vacatures voor overblijfkrachten ontstaan. Vind je het leuk om met kinderen te werken en op De Zilveren Maan de overblijf te verzorgen, of ken je een opa, oma, buurvrouw, student…. die dit graag zou willen doen? Dan ben je meer dan welkom!

Ervaring of opleiding is niet vereist. Het is wel belangrijk dat je affiniteit hebt met kinderen. Je werkt als vrijwilliger en ontvangt een vrijwilligersbijdrage van € 10,- per keer. De vrijwilligersbijdrage wordt niet belast als extra inkomen.

Vind je het leuk om ons team te versterken, of wil je nog wat meer informatie?
Neem dan contact op met Ilonka of Simone. Telefoonnummer: 0172-520059, email: TSO@kdvpolderpret.nl

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.