Nieuwsbrief 4 september

06-09-2020
Beste ouders/verzorgers,
Vakantieweken lijken vaak om te vliegen, maar ook deze eerste schoolweek is weer voorbij voordat we het weten. We hebben een heerlijk rustige start gehad. Bijna alle kinderen waren op maandagochtend weer fris en uitgerust op school. Ook het leerkrachtenteam kon bijna voltallig van start. Ieder jaar zien we weer dat kinderen snel gewend zijn aan hun nieuwe omgeving. Gelukkig maar. Lekker onbezorgd naar school is een voorwaarde om tot leren te komen, en daar gaat het de komende periode weer om.

Het lijkt erop dat de kinderen al vertrouwd zijn met de Corona-maatregelen. Het ‘nieuwe normaal’ is de term die landelijk wordt gebruikt, en wellicht is dat ook zo. Hoelang de aanpassingen van kracht blijven en welke, wellicht, een structureel karakter krijgen, weten we nog niet. We zullen u op de hoogte blijven houden; te beginnen door het versturen van deze nieuwsbrief.

Leerkrachten afwezig
Het is algemeen bekend dat er voor de Corona-uitbraak al een groot personeelstekort in het onderwijs was. Helaas is dat tekort (nog) niet teruggelopen. Nu komt daar nog bij dat werknemers in Nederland bij, aan Corona gerelateerde, klachten vaker thuis moeten blijven. Daarnaast zullen personeelsleden in het onderwijs zich vaker laten testen en dat betekent dat ze op zijn minst twee dagen niet inzetbaar zijn.

Het is nu soms nog mogelijk om voor losse dagen een vervanger aan te vragen bij onze invalpool. Dat zal echter snel niet meer kunnen, zeker als ook de reguliere griepgolf over het land trekt. Er zal veel creativiteit gevraagd worden om het verzuim van leerkrachten op te lossen. Soms is dat echter niet mogelijk. Het zal dit jaar daarom waarschijnlijk vaker voorkomen dat kinderen een dagje niet naar school kunnen. Wellicht valt het allemaal mee, maar het is wel belangrijk dat ouders rekening houden met het gegeven dat het (onbedoeld) niet opvolgen van een van de belangrijkste Corona-maatregelen: ‘thuisblijven bij klachten’ voor het onderwijs, waar toch al een groot personeelstekort, grote gevolgen heeft.

Ventilatie
Er is in onze school sprake van een gescheiden klimaatsysteem (verwarming/ koeling) en luchtbehandelingssysteem. Het luchtbehandelings-systeem wordt gevormd door zogenaamde WTW (Warmte Terug Win) units. Deze zuigen verse lucht van buiten aan en voeren vervuilde (opgewarmde) lucht uit de lokalen weer af naar buiten.
 
RIVM-Advies 1: Zet het ventilatiesysteem in de hoogste stand en ventileer tussen de lessen door 10 tot 15 minuten lang door te luchten (openen van ramen en deuren tegenover elkaar).
RIVM-Advies 2: Als er sprake is van warmteterugwinning met recirculatie, laat de recirculatie uitzetten door de installateur. Als dit niet mogelijk is: volg de RIVM-richtlijn en vermijd het gebruik van dit systeem. 

Beide adviezen worden opgevolgd waar mogelijk. Aanstaande maandag is er een gesprek met de installateur over mogelijke toevoegingen aan deze adviezen.

Kennismakingsgesprekken
Op dinsdag 15 en donderdag 17 september zijn er kennismakingsgesprekken voor de ouders met kinderen in de groepen drie tot en met zeven. Voor deze gesprekken ontvangt u een uitnodiging via het ouderportaal.

We hebben ervoor gekozen om deze gesprekken gewoon plaats te laten vinden in school en dus niet te kiezen voor een videoverbinding. In verband met de veiligheid van leerkrachten en ouders zijn er wel richtlijnen voor deze middagen/avonden vastgesteld. Hierbij geven wij een overzicht van deze ‘spelregels’.
  • Er moet voldoende afstand zijn tussen ouders onderling en ouders en leerkracht.
  • Er worden geen handen geschud bij binnenkomst. De leerkracht blijft achter zijn of haar bureau.
  • Er wordt voldoende ruimte gegeven als ouders het lokaal verlaten.
  • Ouders mogen pas twee minuten voordat zij aan de beurt zijn het schoolgebouw binnen en verlaten direct na het gesprek de school. 
  • De looproute is: naar binnen via de hoofdingang, naar buiten via de kleuteringang. 
  • Vanzelfsprekend mogen ouders die Coronaverschijnselen hebben niet naar binnen. 
  • Als ouders toch even bij de klassendeur moeten wachten, houden ze afstand voor de ouders die voor hen aan de beurt waren. Er staan stoelen op de gang waarop ouders kunnen wachten.
Het lijkt allemaal wat streng, maar wij proberen voorzichtig te werk te gaan bij deze eerste situatie waarin weer meerdere volwassenen tegelijk in ons gebouw aanwezig zijn.

TSO-bijdrage
Voor de zomervakantie hebben we laten weten het continurooster tot aan de herfstvakantie te verlengen. Ook voor deze periode van zeven weken zal een vrijwillige ouderbijdrage worden gevraagd. Om de leerkrachten minimaal een half uur pauze te kunnen geven, moeten we gebruik maken van betaalde overblijfmedewerkers. Volgende week ontvangen alle ouders weer een betalingsverzoek.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.