Uitslag medezeggenschapsraadverkiezingen

17-07-2020
In de week van 6 t/m 10 juli hebben 119 gezinnen hun stem uitgebracht voor de oudergeleding van de MR. we zijn zeer verheugd dat deze verkiezingen konden worden gehouden. Dat is niet vanzelfsprekend. Meer kandidaten dan vacatures geeft aan dat de ouderbetrokkenheid groot is en daar zijn we als Zilveren Maan heel erg blij mee en trots op. 

De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend. De ouders die zijn gekozen om u te vertegenwoordigen zijn:
Idris Matthijsen,  Louis Chatlein en Sasha Göddeke.

We feliciteren Idris, Louis en Sasha met hun nieuwe rol en zien vol vertrouwen een goede samenwerking tegemoet.

Wilt u nog even teruglezen hoe belangrijk de medezeggenschapsraad voor school is en wat de raad allemaal doet, kijkt u dan nog even op onze website:

https://www.obsdezilverenmaan.nl/medezeggenschapsraad


Elise van Leeuwen
OBS De Zilveren Maan
Nieuwkoop

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.