Zilveren Maan Formulier verzoek leermiddelondersteuning

25-03-2020
Tijdens de coronacrisis is het thuis leren in een stroomversnelling geraakt. Voor thuis leren is natuurlijk wel minimaal een computer nodig.
Huishoudens waar dit leermiddel ontbreekt en die niet de mogelijkheid hebben deze aan te schaffen, informeren en ondersteunen we graag

De ouders van de leerlingen van groep 5 tot en met 8 ontvangen een intekenformulier voor een door De ZIlveren Maan gecoördineerde aanvraag ter ondersteuning van leermiddelen als een desktop of laptop.


.
Heeft u geen, of een hele oude laptop of desktop die niet meer mee kan en een zoon/dochter in groep 5,6,7 of 8? Dan is de onderstaande informatie van belang

De school heeft niet de middelen om voor elke leerling een computer aan te schaffen. Daar waar de nood hoog is en er écht geen mogelijkheid is om uw kind thuis te kunnen laten werken, willen we u helpen bij het aanvragen van ondersteuning in de vorm van een laptop of desktop. Deze aanvragen verzamelen we en dienen we als school in bij stichting Leergeld Zuid Holland Midden.

Kijk op de website van stichting leergeld of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen.

Wat houdt thuis leren bij de ZIlveren Maan in?
Naast het welbekende werken in basispoort, Gynzy of Snappet, kunnen de komende tijd leerkrachten van groep 5 t/m 8 ook gebruik gaan maken van Microsoft Teams. 

Veel huishoudens zullen al gebruik maken van het office 365 pakket en wellicht Microsoft Teams ook al hebben geïnstalleerd. Mocht u het nog niet op uw laptop of desktop hebben staan dan vragen wij u om dit programma te downloaden. U vindt dit op op de site van microsoft.

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen binnenkort in office 365 met een door school verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en deelnemen aan door de leerkracht georganiseerde besloten teamsessies voor zijn/haar klas. Deze sessie worden gehouden in Microsoft Teams en zijn een aanvulling op het digitale thuis leren aanbod. Het helpt vooral in de communicatie. Het is aan de leerkracht wanneer en hoe vaak er gebruik gemaakt gaat worden van Microsoft Teams. We zullen voorzichtig en stapsgewijs deze mogelijkheid introduceren.

Test u s.v.p. of uw computer hier geschikt voor is.
Mocht u pc deze software niet aankunnen, of mocht u geen computer in uw huishouden hebben waar uw zoon/dochter op kan werken én niet de middelen hebben om er eentje aan te kunnen schaffen, vul dan het intekenformulier voor leermiddelondersteuning in. De ouders van de groepen 5 t/m 8 hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Stichting leergeld verstrekt in principe maximaal 1 computer per huishouden. Een extra aanvraag is echter niet uitgesloten. Geef dus daarom op het formulier wel aan als u meer kinderen hebt waarvoor geen laptop of desktop beschikbaar is. 

Wij vinden het als school niet gepast om uw netto inkomen te vragen, of een kopie van uw salarisstrook en identiteitsbewijs. Deze elementen heeft de stichting Leergeld wel nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen. Lever daarom een kopie van uw salarisstrook en identiteitsbewijs in op school, in een dichtgeplakte enveloppe met uw naam erop. De Zilveren Maan zal vervolgens deze enveloppe met uw aanvraag coördineren bij de stichting leergeld. De aanvragen worden zeer discreet behandeld.

Reageert u s,v,p, uiterlijk vrijdag 28 Maart?


 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.