Nieuwsbrief 19 | achttiende jaargang | Datum 23-03-2020

23-03-2020
Na de eerste week thuisleren is er een hoop gebeurd. In bijgaande nieuwsbrief geven we nog even aandacht en vele belangrijke aspecten die nu spelen. Tevens hebben we voor u op een rijtje gezet wat de digitale thuisleer opties zijn en wat er in de pijplijn zit.

In de bijlage treft u de pdf van deze nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,

Vandaag is de tweede week gestart waarin de kinderen van De Zilveren Maan, evenals bijna alle kinderen in Europa, niet naar school mogen. De week die achter ons ligt was voor leerlingen, ouders en medewerkers van de school ronduit hectisch (lespakketten samenstellen, leerstof ophalen bij school, thuis oefenen). Lesgeven op afstand is een stevige maar terechte opdracht van de overheid.

Het team van De Zilveren Maan heeft deze uitdaging direct opgepakt en heeft, gebruik makend van de middelen die beschikbaar waren, alle leerlingen van de school voorzien van weektaken en andere opdrachten waarmee ze thuis aan het werk kunnen. Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving.

Een belangrijk uitgangspunt bij het vaststellen van de programma’s, is dat ze realiseerbaar zijn in de situatie waarin de meeste gezinnen zich nu bevinden; thuiswerkende ouders en een aantal kinderen die met hun schoolwerk bezig zijn en vragen hebben over de leerstof.

Thuisonderwijs bestaat niet alleen uit het verstrekken van leerstof. Communicatie tussen leerkrachten en leerlingen/ouders is cruciaal. Kinderen kunnen hun juffen en meester raadplegen als ze vragen hebben over hun werk, maar ook als er geen vragen zijn zullen we contact blijven houden.

De komende week zullen we ons richten op de volgende vraagstukken:
  • Hoe houden we de kinderen enthousiast (bijvoorbeeld door te variëren in de opdrachten)?
  • Hoe kunnen we de communicatie verbeteren met de technische mogelijkheden die beschikbaar zijn/komen?
We zijn erg blij met de positieve reacties van ouders en leerlingen over de wijze waarop het thuisonderwijs door ons vorm wordt gegeven. Wij willen ook graag de kinderen en ouders complimenteren met het feit dat iedereen keurig aan het werk gaat. We kunnen dat voor een groot deel op afstand zien.

De komende weken zullen we het thuisonderwijs steeds beter inrichten. We spreken echter de hoop uit dat onze leerlingen weer snel naar school mogen. We wachten de berichtgeving hierover gespannen af.

Namens het team van De Zilveren
Maan Marcel Blaauw 2

Thuisleren communicatie en digitale mogelijkheden
Leerkrachten communiceren met ouders via het ouderportaal over wat er van de leerlingen verwacht wordt. Per groep wordt in principe door de leerkracht een weekplanning rondgestuurd. Wat betreft de digitale ondersteuning gebeuren er de laatste dagen bijzondere dingen.
De handen worden ineengeslagen door grote partijen als Snappet, Gynzy en uitgevers verenigd in basispoort, zo ook Malmberg waar De Zilveren Maan veel software licenties van afneemt.

Deze partijen hebben besloten om het thuiswerken zo breed mogelijk te maken en alle licenties tijdelijk vrij te geven. Het team van de Zilveren Maan volgt deze ontwikkelingen op de voet en maakt de verstandigst mogelijk keuzes uit de mogelijkheden. Daarbij moeten we ook goed rekening houden met de digitale mogelijkheden in hard- en software op school én natuurlijk bij u thuis. Niet alle ouders hebben dezelfde middelen en we willen wel dat ons aanbod door elke leerling in een groep gevolgd kan worden. We werken daarom in principe met de software waar we in de klas ook gebruik van maken. Omdat leerlingen al gewend zijn hier op school mee te werken, gaat dat over het algemeen lekker soepel.

Over het inloggen zijn wel wat vragen merken we. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een speciale thuiswerk login door bovenvermelde partijen. Wij houden dit bij voor u en op onze website onder het menu ‘thuisleren’ vindt u meer tekst en uitleg EN ook de juiste thuis-inlog url. Zet u deze in uw favorieten?

De Zilveren Maan faciliteert:
  • Thuis inloggen op basispoort. Veel software van uitgevers als Malmberg is in het basispoort portal toegankelijk.
  • Thuis inloggen op Snappet.
  • Thuis inloggen op Gynzy.
  • Thuis inloggen op SharePoint en office 365. Dit is een nieuwe leerlingomgeving in de nabije toekomst.
  • Daarnaast zijn er vele ander sites en apps die mogelijkheden bieden. Het team van De Zilveren Maan bekijkt welke daarvan passend zijn en informeren u zodra hiervan gebruik gemaakt gaat worden.
Communicatie via het ouderportaal
De leerkracht van uw zoon/dochter zal via het ouderportaal communiceren wat er aan huiswerk op het programma staat en wat er van u en uw zoon/dochter verwacht wordt. Het is niet de bedoeling dat u alle sites en opties bezoekt. Houdt u zich s.v.p. aan de door de leerkracht gecommuniceerde weekplanning. Dat is doordacht, afgestemd op de groep én uitgebalanceerd.

Support
Van diverse ouders ontvangen we meldingen dat bijvoorbeeld het wachtwoord, de usernaam even zoek zijn. Op de website hebben we een speciale pagina ‘Ouderportaal’ gemaakt waarin u tips en adviezen kunt vinden en hoe u support kunt krijgen. Zorgt uw s.v.p dat u aangesloten blijft?

Microsoft teams
Er wordt met man en macht gewerkt om ook een chat en/of beeld verbinding te kunnen gaan maken voor groepen leerlingen en leerkrachten. Dat kan omdat wij naast de educatieve software ook gebruik maken van het MicroSoft office 365 platform en Sharepoint. Voor iedere leerling is er een account aangemaakt. In Microsoft Teams wordt op dit moment een koppeling met onze Leerling Administratie Systeem gemaakt. Deze opzet maakt dat alles centraal beheersbaar blijft.

Achter de schermen wordt er ook hard gebouwd aan de integratie met een nieuwe leerlingomgeving in SharePoint. Dat gaat soms wat moeizaam want we merken dat de servers van MicroSoft in deze tijden enigszins overbelast raken en de omgeving is niet eenvoudig. We willen het zo simpel mogelijk houden en de opzet natuurlijk eerst even testen voordat we het uitrollen. Bij de uitrol hoort natuurlijk ook een goede handleiding.

Juf Rianne zal de pilot starten in groep 4b-5b. We groeien daarna stap voor stap verder per groep en nemen ook de tijd om leerkrachten op weg te helpen. We hopen binnenkort een goede start te maken met de uitrol van deze structuur. Naast de digitale thuiswerkopties die al in de lucht zijn, hebben we dan ook een leuke en informatieve beeld- chat verbinding tussen leerkracht en leerlingen.

Beweegchallenge!
Naast al het hoofdwerk en wennen aan het nieuwe werken is er ook aandacht voor bewegen en fun. Meester Tom heeft een geweldig initiatief:

Hallo jongens, meisjes, papa’s & mama’s!
Het is zover: we trappen vandaag af met de eerste beweegchallenge! Je vindt de challenge door op de onderstaande link te klikken:

Doe mee met de beweegchallenge van meester Tom

Wil je aan ons laten zien hoe goed jij de challenge hebt gedaan? Maak dan een filmpje en stuur deze op naar: h.vanderwilk@wijdevenen.nl

Heel veel succs met de challenge!
(... Ohja.. Papa’s en mama’s mogen natuurlijk ook meedoen;)

“Elleboogstootje”
meester Tom

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.