Nieuwsbrief 7-8 | achttiende jaargang | Datum 4-11-2019

04-11-2019
Een korte nieuwsbrief met een paar belangrijke berichtjes deze keer. In deze nieuwsbrief leest u dat aanstaande woensdag ook OBS de ZIlveren Maan staakt; dat, minder urgent maar ook heel belangrijk, Sinterklaas 5 December een half uur langer, tot 12:15 op school is; dat er voor groep 3 en 4 verkeerslessen staan gepland; de facultatieve ouderavonden vanaf 15 November worden georganiseerd en dat de website bijna gelanceerd wordt.

Veel leesplezier!
Landelijke Onderwijsstaking a.s. woensdag 6 November
De rommelige berichtgeving over de landelijke onderwijsstaking afgelopen weekend zal geen enkele
ouder ontgaan zijn. Wel staken, niet staken, half staken alle smaken kwamen voorbij.
Overleg met alle betrokken partijen vandaag heeft gelukkig een glasheldere uitkomst opgeleverd.
Besloten is dat OBS De Zilveren Maan Woensdag 6 November meedoet aan de landelijke staking. De
school is 6 November dus dicht.
In de vorige nieuwsbrief, editie 04-06, heeft u meer kunnen lezen over de achtergronden van de
onderwijsstaking.

Sinterklaas blijft wat langer op 5 December
Op donderdag 5 December komt Sinterklaas natuurlijk ook op de Zilveren Maan weer langs. Een
feestelijke dag voor alle kinderen. Sinterklaas heeft ons aangegeven dat hij eigenlijk een half uurtje te
kort kwam om alle kinderen in alle klassen de aandacht te geven die ze verdienen. Het Zilveren Maan
team heeft daarom Sinterklaas en alle Pieten een half uurtje langer uitgenodigd. Dat betekent dat de
kinderen niet om 11:45 naar huis gaan, maar om 12:15.
’s Middags, 5 December, zijn alle leerlingen vrij.

Verkeersles Groep 3 en 4
Graag vragen we de ouders van de leerlingen van groep 3 en 4 om voor dinsdag 26 November de
fiets van hun zoon/dochter even goed na te lopen. Zijn alle bandjes geplakt, doet de rem en de
verlichting het? De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen deze dinsdag verkeersles practicum. De
praktijkles is niet alleen leerzaam, maar vooral ook heel leuk om te doen. Een goed werkende fiets
maakt de les nog fijner!

Ouderavonden vanaf 15 November
Noteer vast in uw agenda dat u vanaf 15 november kunt inschrijven voor de jaarlijkse facultatieve
ouderavond. Nadere informatie en een persoonlijke uitnodiging via het ouderportaal van de
leerkracht van uw kind(eren) volgt.
Scholenmarkt 12 November
Alle ouders van de leerlingen van groep 8A en 8B zijn al uitgebreid geïnformeerd. Toch nog ook even
in deze nieuwsbrief een kort berichtje dat op 12 November de scholenmarkt plaatsvindt. Een avond
vol informatie over de vervolgopleiding voor groep 8 leerlingen. 

Nieuwe Website bijna klaar
Voor de zomervakantie hebben wij de komst dit najaar van de nieuwe website voor de Zilveren Maan
aangekondigd. Als alles loopt zoals gepland zal de site eind deze week, begin volgende worden
gelanceerd. We houden u op de hoogte.

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.