TSO (Tussen School Opvang)

Het organiseren van Tussenschoolse Opvang (TSO) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.
Er zijn voor scholen allerlei varianten mogelijk om de TSO te organiseren.

TSO Varianten

Deze lopen uiteen van volledige uitbesteding van de organisatie van het overblijven tot het zelf regelen daarvan. De TSO op De Zilveren Maan wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Polderpret. Dat betekent dat alle taken en verantwoordelijkheden die betrekking hebben op de organisatie, financiën en uitvoering volledig door KDV Polderpret zijn overgenomen.

KDV Polderpret werkt hierbij met vrijwillige overblijfkrachten. Zij begeleiden de kinderen tijdens het eten en spelen en zorgen voor gerichte activiteiten. De overblijfkrachten worden begeleid door opgeleide coördinatoren.

Aanmelden

Het deelnemen van uw kind(eren) aan de TSO kan door het aangaan van een opvangcontract met kinderdagverblijf Polderpret. U kunt per kind kiezen voor één of meer vaste TSO-dagen, maar u kunt uw kind ook incidenteel laten overblijven. Het is in beide gevallen noodzakelijk dat de kinderen worden ingeschreven bij de tussenschoolse opvang van kinderdagverblijf Polderpret.

Als u gebruik maakt van incidentele opvang, moet uw kind per keer aangemeld worden. Dit moet gebeuren voor 9.00 uur op de betreffende dag via e-mail: TSO@kdvpolderpret.nl.

Kosten en afmelden

De prijs voor het overblijven wordt per schooljaar vastgesteld. Facturering geschiedt per kwartaal op basis van automatische incasso. Het kan zijn dat het kind wel naar school gaat, maar niet op school overblijft op een dag waarvoor een TSO-contract is afgesloten. In dat geval dient u het kind voor 9.00 uur van de desbetreffende dag af te melden. Dit geldt ook in het geval van afwezigheid door ziekte of andere redenen. Over deze dag zullen dan geen kosten worden berekend. Voor meer informatie kunt u bellen naar kinderdagverblijf Polderpret; telefoonnummer: 0172 52 36 18, of mailen naar TSO@kdvpolderpret.nl of kijken op www.kdvpolderpret.nl

Gebruikt u s.v.p. dit formulier voor het aan- of afmelden: Opvangcontract en aanmeldingsformulier

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.