Schrijven

Kinderen groeien in communicatievaardigheden

Het doel van schrijven is communiceren. Door middel van schrift willen we mededelingen doen aan anderen, of kunnen we onszelf aan iets herinneren. Het handschrift moet voor iedereen gemakkelijk leesbaar zijn (leescomfort). Om de kinderen een vlot leesbaar handschrift te helpen ontwikkelen, maken we gebruik van de methode Schrift.

Methode Schrift

Deze methode besteedt veel aandacht aan de lettervormgeving. Het schrift heeft een smalle letter en de kapitalen (hoofdletters) zijn praktisch van vorm en daardoor eenvoudiger aan te leren. De kinderen leren rechtop te schrijven, waardoor een apart schrift voor linkshandigen niet nodig is. Ook sluit de rechtopstaande letter beter aan bij het schrift van schoolverlaters, omdat oudere kinderen een schuin schrift vaak niet meer toepassen.

In de  groepen één en twee werken de kinderen met diverse schrijfmaterialen om daarvan het effect te ervaren. Tevens oefenen ze de juiste pengreep en krijgen ze veel teken– en doe-opdrachten om goed te leren kijken.

Vanaf groep drie krijgen de kinderen de letters aangeboden en leren ze het verbonden schrift.
In groep vier komen de hoofdletters erbij en vanaf groep vijf leren de kinderen meer over lay-out, functioneel schrijven en het onverbonden schrift. Uiteraard wordt ook gewerkt aan het opvoeren van het schrijftempo.

De kinderen schrijven met een goede kwaliteit vulpen of rollerpen. Uitgangspunt hierbij is dat er weinig of geen druk op de pen hoeft te worden uitgeoefend.